SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ ÜYE GİRİŞİ
Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

Hedefi:
Süreç yönetimi yaklaşımı ile iş süreçlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, performanslarının ölçülmesi ve analiz edilmesi, kurumun stratejik hedefleri ile süreçlerin paralelliğinin sağlanması konularında katılımcıları bilgilendirmek.

İçeriği:
- Süreç tanımı
- Süreç bileşenleri
- Fonksiyonel ve süreç odaklı yönetim
- Süreç mimarisi
- Süreç analizi
- Kritik süreçlerin belirlenmesi
- Ölçme kavramı
- Süreç kritik parametreleri ve ölçütleri
- Süreç tasarımı
- Süreç değişikliklerinin uygulamaya geçirilmesi
- İzleme

Katılımcılar: Her seviyede yöneticiler, takım veya proje grubu üyeleri, takım çalışması ilkelerinin bütün bir bölümde veya kuruluşta paylaşılması hedefiyle ilgili tüm çalışanlar
Ön Şart: Yoktur
Süre: 2 Gün

Hakan AYDOĞDU (#241#)
Dış Eğitim Hizmetleri Birimi Yöneticisi
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 52
Faks: +90 216 581 38 30
E-Posta: haydogdu@turkloydu.org
Bizi Takip Edin: