SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
Demir Çelik Hurda Kalitesi ve Standartları Bilgilendirme

Demir Çelik Hurda Kalitesi ve Standartları Bilgilendirme

Hedefi:
Eğitimin temel hedefi demir çelik hurda gözetimi ve hurda konusunda faaliyette bulunan kuruluşları, gözetimcileri, hurda eksperlerini ve eksper adaylarını uluslararası hurda kaliteleri ve standartları hakkında bilgilendirmek.

İçeriği:
- Hurda Eksperliği tanımı, amacı, şartları ve güvenilirliği;
- Kalite, miktar, sınıflama, tanımlama, sıralama, randıman ve verim tespiti;
- Veri çeşitleri, veri toplama araçları, verileri sınıflandırma;
- Verileri değerlendirme yöntemleri
- Kavram ilişkileri (Nitel-Nicel; Aritmetik-Ağırlık ortalaması; Cins; Doğru-Gerçek; Yargılı-Yargısız konuşma)
- Malzeme Bilimine Giriş
 • Malzeme cinsleri
 • Malzeme kaynakları
 • Malzeme nitelikleri
- Hurda Kalitesi Faaliyeti
 • Ön hazırlık
 • Kayıt formu kullanımı
 • Saha raporu
 • Fotoğraf çekme
 • - Hurda Kalitesinin Parametreleri
 • Et kalınlığı ve boyutları
 • Temizlik ve Kirlilik
 • Kalite dışı(Off grade) malzemeler
 • Standart dışı malzemeler
- Hurda Standartları
 • Uluslararası standartlar
 • Ulusal standartlar
 • Firmasal standartlar
- İlişkiler
 • Şirket içi ilişkiler
 • Üçüncü şahıslarla ilişkiler
- Genel Değerlendirme Soru/Cevap

Kimler Katılmalı:
Demir çelik hurda konularında faaliyet yürüten işletmelerin, limanların bünyesinde görev alan saha sorumluları, satın alma sorumluları, mühendisler, yöneticiler, hurda eksperliği adayları, gözetim firmaları çalışanları.

Eğitim Süresi: 2 gün(14 saat)

 

 
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: