SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 14064-1:2018 Sera Gazı Salım / Giderim Hesaplanması ve Raporlanması Eğitimi

ISO 14064-1:2018 Sera Gazı Salım / Giderim Hesaplanması ve Raporlanması Eğitimi

Hedefi:
ISO 14064-1:2018 standardı; işletmelerin sera gazı (SG) envanterinin tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi, raporlanması ile ilgili kuralları içermektedir. Bu eğitimle;
 • Kurumların SG envanterinin tasarımı, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlaması konularındaki prensiplerin ve gereksinimlerin anlaşılması,
 • SG sınırlarının belirlenmesi, bir kurumun SG salımlarının (emisyonlarının) ve giderimlerinin hesaplanması, kurum bazında SG yönetimini iyileştirecek özel faaliyet veya adımların belirlenmesi konularında genel resmin çıkartılabilmesi
 • SG envanter yönetimi, raporlaması, iç denetimi ve doğrulama faaliyetlerinde kurumun yükümlüklerine dair genel fikir edinilmesi,
 • SG ölçüm ve raporlama metodolojilerinin ve SG bilgi ve verilerinin denetlemesinin anlaşılması için kullanılan rehber standart (ISO 14064) hakkında temel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.
 İçeriği:
 • Tanımlar, Terimler ve Kavramlar (Sera Gazları, Küresel Isınma Potansiyeli, İklim Değişikliği, Yeşil Mutabakat, Karbon Ayak İzi, vb.)
 • İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik
 • Ulusal / Uluslararası mevzuatta karbon ayak izinin yeri
 • Karbon Ayak İzi nedir? Neden hesaplanır?
 • Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları nelerdir?
 • ISO 14064 Serisi Standartlar ve yapılanması
 • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
 • Sera Gazı envanter tasarımı, oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Hesaplama Metodolojileri
 • Belirsizlik hesabı
 • Vaka çalışması (tesis sınırlarının belirlenmesi, emisyon kaynak ve yutaklarının çıkarılması, hesaplama faktörlerinin seçimi, hesaplamaların yapılması)
 • Sera Gazı Envanter Raporu
Katılımcılar:
 • Çevre yöneticileri / sorumluları
 • Kurumsal karbon ayak izi hesaplanması ve raporlanması süreçlerinde yer alacaklar
 • Kurumsal sera gazı salımları ve giderimleri ve kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyenler
Eğitim Süresi: 2 gün
Bizi Takip Edin: