SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Bilgilendirme Eğtimi

ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Bilgilendirme Eğtimi

Hedefi:
- Risk Yönetimi Standardı temel kavramlarının anlaşılması
- Risk tanımlama, analiz, risk değerlendirme, risk yönetimi maddeleri gibi standart maddelerinin yorumlanması
- Kuruluşta risk yönetimi sistemi kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması

İçeriği:
-  Risk Yönetimi tanımları (risk tanımlama, risk analizi, risk değerlendirme)
- Risk çeşitleri (Finansal riskler, çevresel riskler, toplumsal riskler, operasyonel riskler stratejik riskler, vb.
- Risk yönetimi politikası ve süreçler
- Risk Yönetiminde kapsam
- Liderlik ve taahhüt
- İletişim ve danışma
- Risk değerlendirmesi
- Risk iyileştirme
- İzleme ve inceleme
- Kayıt ve raporlama
- Risk değerlendirme teknikleri
- Risk değerlendirme matrisinin oluşturulması
- Risklerin izlenmesi ve mücadele yöntemleri

Katılımcılar: Kuruluşlarında ISO 31000:2018 Standardına uygun olarak bir risk yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve geliştirmekten sorumlu olabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticiler ve ilgi duyan herkese açıktır.

Süre: 2 Gün

Bizi Takip Edin: