SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
ISO 3834 Metalik Malzeme Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları Standart Serisi Bilgilendirme Eğitimi

ISO 3834 Metalik Malzeme Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları Standart Serisi Bilgilendirme Eğitimi

Hedefi:
ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı uyarınca kalite sistemlerinin ihtiyacı olan, özel süreç olarak tanımlanan kaynaklı imalat faaliyetlerini yerine getirecek personelin bilgilendirilmesidir.

İçeriği:
 • ISO 3834 Standard Serisinin  (ISO 3834-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-3, ISO 38345)- Genel Kapsamı
 • Uygun Kalite Gereklilikleri Seviyesinin Seçimi
 • ISO 3834’ü tamamlayıcı Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri
 • Kaynakçı Personeli Yetkinliği
 • Kontrol ve Test Personeli Yetkinliği
 • Ekipman Gereklilikleri
 • Kaynak ve İlgili Prosesler (Üretim Planı, Kaynak Prosedürleri)
 • Kaynak Sarf Malzemelerinin Kontrolü
 • Esas Metallerin Saklanma Koşulları
 • Kaynak Sonrası Isıl İşlem Gereklilikleri
 • Kaynak Kontrol ve Test Gereklilikleri
 • Kaynak Kontrol ve Test Ekipmanları için Kalibrasyon Gereklilikleri
 • İzlenebilirlik Şartları
 • Kalite Kayıtları Kapsamı
 • ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için  gerekli dokümanlar (IS0 3834-5)
 • ISO 3834-2, ISO 3834-3 ve ISO 3834-4 Uygulamalarıiçin Gerekli Diğer ISO standartları
Katılımcılar:
Kaynak kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi kapsamında görevlendirilecek ve  sorumluluk alacak çalışanlar, mühendisler, teknisyenler ve teknikerler.

Ön Koşul: 
Mühendisler, kaynak teknisyen ve teknikerleri, kaynak uzmanları, kaynak denetçileri ve   şirketlerce kaynak kalite gereksinimleri doğrultusunda görevlendirilecek diğer ilgili personelin  katılımına açıktır.

Süre: 2 Gün
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: