SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
Kaynakçılara Yönelik Teorik Tazeleme Eğitimi

Kaynakçılara Yönelik Teorik Tazeleme Eğitimi

Hedefi:
Belirli standartlara ve/veya mesleki yeterlilik şartlarına bağlı olarak kaynakçı ve kaynakçı operatörü  performansı yeterliliğinin sınanması öncesinde; kaynak işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği ve kaynak  işlemleri hakkında teorik bilgileri tazelemek, bu kaynak yöntemlerini halen uygulayan kaynakçıların ve  kaynak operatörlerinin var olan bilgilerini pekiştirmek ve iyileştirmek. Eğitim  sınıf ortamında gerçekleştirilecek teorik bir eğitimdir.

İçeriği:
  • İlgili kaynak işlemleri için;
  • Kaynakta iş sağlığı ve güvenliği,
  • Kaynak makinaları ve devreye alınması,
  • Kaynak elektrotları standartları ve seçimi,
  • Kaynak parametreleri, seçimi ve parametrelerin kaynak dikiş formuna etkileri,
  • Kaynak ağzı standartları,
  • Kaynak sembolleri ve uygulama yerleri,
  • Kaynak hataları ve önlenmesi,
  • İlgili standartlara göre uygun test parçalarının kesilmesi ve parçalara kaynak ağızlarının açılması,
  • Kaynak edilen test parçaları üzerinde dış ve iç hatalar

Katılımcılar:
İlgili standartlar ve yeterlilikler kapsamında, kaynakçı belgelendirme sınavına girerek kaynakçı yeterlilik belgesi almak isteyen kaynakçılar. Katılımcı sayısı, sınıf fiziki koşulları da göz  önünde tutulmak şartıyla bir oturumda en çok 30 kişidir.

Ön Koşul:
En az 1 yıl, ilgili kaynak işlemlerinde fiili olarak çalışmış olmak.

Süre: 1 Gün
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: