SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
SEVESO Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) İç Denetçi Eğitimi

SEVESO Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) İç Denetçi Eğitimi

SEVESO direktifi ve ulusal mevzuatımız kapsamında;  Proses güvenliğinin sürdürülebilir olması için etkin yönetim sistemleri ile kontrol altında tutulması gerekmektedir. Yönetim sistemleri proses değişkenliklerini, operasyonel hataları, sistem performansını, çevresel koşulları ve en önemlisi insan hatalarını kontrol altında tutacaktır. Büyük endüstriyel kazaların etkilerinin azaltılması hakkında yayınlanan Yönetmeliğin 22. Maddesi ve bağlısı EK-3  gereğince alt ve üst seviyeli kuruluşların GYS’yi sistematik şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. Kuruluşların sistematik şekilde GYS değerlendirmeleri yapabilmeleri ve detaylı taslak Yönetmelikteki “zorunlu iç denetim” şartına ilişkin yükümlülüğü  karşılayabilmeleri amacıyla “Türk Loydu Sertifikalı Güvenlik Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi” eğitimi düzenlenecektir.
 
Eğitimimiz;  Hollanda’da SEVESO kapsamında iş müfettişliği yapmış, hali hazırda Akzo Nobel Firmasında SEVESO ve SEÇ yöneticiliği görevini yürüten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın pilot projelerinde Proje Liderliği yapmış olan “Barry KARABATAK” tarafından verilecek olup; 1962’den bu yana sektöre hizmet etmeyi görev edinmiş bir kuruluş olarak; sektörün uygun vasıflara ve donanıma sahip iç denetçi  ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenleyeceğimiz bu eğitimde siz  değerli sektör paydaşımızın da eğitimde yer almasını arzu etmekteyiz.

Eğitim İçeriği
Büyük Kaza Önleme Politikası(BKÖP) ve Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Eğitimi ve Grup  Çalışması,
  • GYS Modul A Organizasyon ve Personel Eğitimi ve Grup  Çalışması,
  • GYS Modül B Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi ,
  • GYS Modul C İşletim Kontrolü Eğitimi ve Grup  Çalışması,
  • GYS Modul D Değişimin Yönetimi Eğitimi ve Grup  Çalışması,
  • GYS Modül E Acil durumlar İçin Planlama Eğitimi ve Grup Çalışması ,
  • GYS Modul F Performans İzlenmesi Eğitimi ve Grup  Çalışması,
  • GYS Modul G Denetleme ve İnceleme Eğitimi ve Grup  Çalışması,
  • BOW TIE, Büyük Kaza Senaryoları, SIL, LOPA Eğitimi ve Grup Çalışması,
  • GYS Tüm Modüllerinin Örnek Kaza ile Pratikte Uygulaması,
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: