SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
CTU Kod Kapsamında Fumigasyon Operasyonlarının Emniyetli Gerçekleştirilmesi Eğitimi

CTU Kod Kapsamında Fumigasyon Operasyonlarının Emniyetli Gerçekleştirilmesi Eğitimi

Hedefi:
10 Nisan 2017 tarihli ve 30296 sayılı Bakan Olur’u ile UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından güncellenerek yayımlanan “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” kapsamında, . Tehlikeli madde elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin, yönetmelik kapsamında  EK-9 Madde 2.8. uyarınca, fumigasyon yapılmış yüklerin veya diğer maddelerin elleçlenmesinde çalışan kişiler, görev tanımlarına ve yapacakları işe uygun gerekli eğitimleri almaları istenmektedir.
 
Bu eğitimin amacı; konuyla ilgili faaliyet gösteren işletmelerin teknik kadrosunu bilgilendirmek, doğru uygulamaları örneklerle sunmak, yönerge ile ilgili sorumlulukların yerine getirilebilmesi, fumigasyon kaynaklı kazaların önlenmesiyle,  insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirmektir.
 
İçeriği:
  • Fumigasyon iş ve işlemleri ile fumigantlar
  • Fumigasyon yapılmış konteynerlerin, diğer yük taşıma birimlerinin veya yük ambarlarının genel özelliklerinin tanınması
  • Fumigasyon yapılmış konteynerlerin ve yük taşıma birimlerinin boşaltılması ve fumigasyon yapılmış dökme yüklerin emniyetli tahliyesine yönelik uygulamalar.
  • Fumigasyon yapılmış konteynerlerin ve yük taşıma birimlerinin içindeki gaz miktarının ölçümü ve kullanılan fumigantın etkisi ile oluşan gazların tehlike sınırı değerlerine yönelik bilgiler.
  • Gaz ölçümü ve gazdan arındırma işlemlerinde kullanılan cihaz ve ekipmanın doğru kullanılması.
  • Kişişel koruyucu kıyafet, ekipman ve donanımın kullanımını
  • Fumigasyon yapılmış yüklerin veya maddelerin elleçlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası riskler.
Katılımcılar:
Deniz ve kara lojistik, taşımacılık sektörlerinde fumigasyon operasyonlarında görevi ve sorumluluğu olan taraflar, faaliyet alanı fumigasyon olan işletmelerin operasyon sorumluları, mühendisler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD).
 
Eğitim Süresi: 2 gün(14 saat)
 
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: