SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
Kara ve Deniz Taşımacılığında Yük Güvenliği; Güvenli İstifleme ve Bağlama Hesapları Eğitimi

Kara ve Deniz Taşımacılığında Yük Güvenliği; Güvenli İstifleme ve Bağlama Hesapları Eğitimi

Hedefi:
03/03/ 2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında ve 24/10/ 2013 tarihli 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Kara Yoluyla Taşınması Hakkında yönetmelikler uyarınca kurallara uygun yükleme ve bağlama şartları ve uygulanması hakkında konuyla ilgili faaliyet gösteren işletmelerin teknik kadrosunu bilgilendirmek, doğru uygulamaları örneklerle sunmak, yük, ivme ve gerilme değişimlerinde yükün sabit kalması ile ilgili sorumlulukların yerine getirilebilmesi, özellikle tehlikeli maddelerin veya ağır yüklerin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların önlenerek, insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirmektir.

İçeriği:
- Yüklerin taşıma sırasında kaymaması ve devrilmemesi için emniyetli yükleme ve yükün bağlanması hakkındaki uluslararası kurallar (ADR ve IMDG) hakkında genel bilgilendirme.
- Emniyetli yükleme gereklilikleri
- Riskler ve sorumluluklar
- Farklı yük kategorileri ve tipleri ve dikkat edilmesi gerekenler
 • Proje Kargo
 • Genel Kargo (Kırkambar)
 • Kereste, Tomruk
 • İnşaat Demiri, Boru, Rulo sac vs.
 • Dökme Yükler (Katı, Sıvı)
 • Emniyete alma ve istif sorunları sebebi ile Tehlikeli Yük kapsamına giren yükler
- Taşıma esnasında yüklere etkiyen kuvvetler
- Bağlama ve emniyete alma ekipmanları
- Güvenli Gemi , TIR ve Konteyner yüklemeleri
- Yükleri emniyete alma, yükün doğru bağlanması esnasında karşılaşılabilecek riskler, pratik bilgiler
- Yük hareketleri ve olası problemler(Kayma ve devrilme)
- Örnek Hesaplama
- Değerlendirme Sınavı

Katılımcılar:
 • Tehlikeli maddelerin paketli veya dökme olarak kara ve denizyoluyla ile taşınmasında görevi ve sorumluluğu olan taraflar
 • Faaliyet alanı limanlarda ve yükleme güvenliği ile ilgili olan işletmelerin operasyon sorumluları
 • Taşımacılık faaliyetleri içinde yer alan mühendisler,
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları
 • Yüklerin taşınması sürecinde gözetim faaliyetleri yapanlar
Süre: 3 Gün (21 saat)
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: