SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
Nakliyat ve Deniz Sigortaları Hasar Eğitimi

Nakliyat ve Deniz Sigortaları Hasar Eğitimi

Hedefi:
Nakliyat sigortaları, bir malın bir yerden bir yere taşınması esnasında karşılaşabileceği muhtemel riskleri teminat altına alır. Nakliyat Sigortaları ve Deniz Sigortaları Hasar Eğitimi’nin amacı; karşılaşılabilecek hasarlarda yapılması gerekli yasal mevzuatlar çerçevesinde hasar incelemeleri ve hasarların değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gerekli hususları, Sigortacı ile Sigortalı arasında itilafa neden olabilecek başlıca durumları, sözleşme sorumluluklarını, nakliyat hasarlarında karşımıza çıkabilecek kavramlar ve yapılması gerekenler ile ilgili eğitimi alan kullanıcının temel düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Özellikle proje yükleri taşımacılığı ve tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında taşınan yüklerin, hasarsız olarak, planlanan zamanda hedeflenen noktaya taşınması lojistiğin en önemli unsurudur. Kara ve denizyoluyla yük taşımacılığının nasıl güvenli yapılacağına dair bilgileri, ADR ve IMDG Kod ile birlikte ele aldığımızda almamız gereken önlemler ve yerine getirmemiz gereken uygulamalar olduğunu görmekteyiz. Önlem ve uygulamalarda eksiklikler nedeniyle, maalesef çok sayıda kazanın yaşandığını ve bu kazalar sonucunda ciddi mal kayıpları ve daha da önemlisi can kayıpları ile karşılamaktayız. Kurulduğu 1962 yılından bu yana Türkiye’de denizcilik ve endüstri sektörlerinin gelişimi için öncülük etmeyi kendisine misyon edinmiş Türk Loydu; kara ve deniz yolu ile tehlikeli madde taşımacığı eğitimleri de (ADR, IMDG, RID, TMGD) dahil olmak üzere pek çok alanda hizmet vermektedir. Bu kapsamda Türk Loydu olarak sektörün ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz Nakliyat ve Deniz Sigortaları Hasar Eğitimi” de eğitimlerimiz arasında yer almaktadır.
 
İçeriği:
 • Nakliyat sigortası tanımı ve genel şartları
 • Nakliyat sigortası klozları
 • Sigorta teminatının başlangıcı ve sona ermesi
 • Yurtdışı taşıyıcı sorumluluk sigortası (CMR)
 • Yurtiçi taşıyıcı sorumluluk sigortası
 • Nakliyat hasarlarında gerekli belgeler
 • Hasar türleri
 • Dava say ( kurtarma masrafları)
 • Rücu
 • Sovtaj
 • Sigortacı ile Sigortalı arasında itilafa neden olabilecek başlıca durumları
 • Taşıyıcı sorumluluk limitleri
 • Riskler ve sorumluluklar
Katılımcılar:
 • Sigorta eksperleri
 • Tehlikeli maddelerin paketli veya dökme olarak kara ve denizyoluyla ile taşınmasında görevi ve sorumluluğu olan yöneticiler / sorumlular
 • Faaliyet alanı limanlarda yükleme güvenliği ile ilgili olan işletmelerin operasyon yöneticileri / sorumluları
 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanları
 • Gözetim firmaları yöneticileri / sorumluları
 • Liman ve kıyı tesisleri yöneticileri / sorumluları
 • Lojistik firmaları yöneticileri / sorumlular
  Süre:
2 gün
Bizi Takip Edin: