SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
Yıllık 20,000 TL'ye Kadar KOSGEB Eğitim Destekleri

Yıllık 20,000 TL'ye Kadar KOSGEB Eğitim Destekleri

KOSGEB Tarafından Desteklenen Eğitim Başlıkları
 • Enerji Teknolojileri
 • Yeni Teknik ve Teknolojiler
 • Yenilik (İnovasyon)
 •  Mesleki ve Teknik Eğitim
 • CE İşareti
 • Ürün Belgelendirme
 • Çevre
 • Genel Yönetim
 • Pazarlama Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • İnsan KaynaklarıYönetimi
 • Mali İşler ve Finansman Yönetimi
 • Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat
 •  Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri
konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

Not: TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem
belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı
dışındadır.


Katılımcılar: Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

Destek Miktarı:  Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.  Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez.  Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz)  TL’dir.

Not: Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini
kapsamaz.


Ayrıntılı bilgi için KOSGEB ilgili sayfası tıklanabilir.
Bizi Takip Edin: