SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS Revizyon Geçiş Eğitimi

AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS Revizyon Geçiş Eğitimi

Hedefi:

- AS 9100  Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sistemi standardı önceki sürümleri üzerinden uygulama yapan kuruluş ve katılımcıları AS 9100:2016 sürümüne geçiş sürecinde destek vermek,
- AS 9100:2016  standardı ile öbceki sürüm arasındaki, farklılıklar üzerinde durmak,
- AS 9100:2016 geçiş süreci, zamanlaması ve planlanması hakkında katılımcıları  bilgilendirmek,
-  Katılımcılara eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmak.

İçeriği: 

- Annex SL, ISO 9001:2015 ve AS 9100:2016’dan gelen temel değişiklikler,
- Yeni ve değişen tanımlar ve terimler,
- Annex SL’deki; Bağlam, Liderlik, Planlama ve Destek ile ilgili yeni şartlar,
- Risk tabanlı süreç yönetimi, vb. temel kavramlar,
- AS 9100:2009’dan AS 9100:2016’ya geçişte karşılanması gereken değişiklikler
- AS 9100:2016 ya göre belgelendirmeye geçiş süreci ve zamanlaması

Katılımcılar:
- AS 9100:2016’ya geçiş planlamasında, uygulamasında veya yönetiminde yer alan ya da alacak olan herkes.
- AS 9100:2016’ya geçiş yapması gereken AS 9100 iç denetçileri

Ön Şart: Katılımcıların önceden AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimlerine katılmış olmaları beklenir.

Süre: 2 Gün

Hakan AYDOĞDU (#241#)
Dış Eğitim Hizmetleri Birimi Yöneticisi
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 52
Faks: +90 216 581 38 30
E-Posta: haydogdu@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: