SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS Dokümantasyon ve Uygulama Eğitimi

AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS Dokümantasyon ve Uygulama Eğitimi

Hedefi:

- AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sistemi kuruluşu ile ilgili dokümantasyon süreçleri ve dokümantasyon örnekleri üzerinde durmak,
- AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sisteminin uygulanmasında, sürdürülmesinde yer alacak olanlara standardın nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiğini örneklerle açıklamak,
-  Katılımcılara eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmak.

İçeriği: 

- AS 9100:2016’da PUKÖ döngüsü kavramı ve uygulanması,
- AS 9100:2016’nın temel kavram ve gerekliliklerinin, uygulamalar kapsamında ele alınması,
- AS 9100:2016 bağlamında kuruluşun mevcut durumunun gözden geçirilmesi ve durum tespiti,
- AS 9100:2016 bağlamında yönetim sistemi için yapılması gerekenlerin belirlenerek planlanması,
- AS 9100:2016’nın temel kavramlarının ve şartlarının uygulanması, dokümante edilmesi
- Örnek süreç/prosedür uygulaması.

Katılımcılar: Kuruluşlarında AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sistemi kurulması ve işletilmesi sürecinde yer alabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, teknisyenler,  yönetim sistemi sorumluları, konuya ilgi duyan tüm kişiler.

Ön Şart: Katılımcıların önceden AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS Bilgilendirme Eğitimi almış olmaları beklenir.

Süre: 3 Gün

Hakan AYDOĞDU (#241#)
Dış Eğitim Hizmetleri Birimi Yöneticisi
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 52
Faks: +90 216 581 38 30
E-Posta: haydogdu@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: