SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS İç Denetçi Eğitimi

AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS İç Denetçi Eğitimi

Hedefi:

- AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sisteminin, sekötrel yaklaşım ve ihtiyaçlara göre kuruluş içi denetiminin planlaması, yürütülmesi, raporlanması ve takibi hakkında bilgilendirme yapmak,
- AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sisteminde iç denetim süreçlerini vaka çalışmaları ve örneklerle ele almak, katılımcıların örnek iç denetimlerle ilgili uygulamalar içinde yer almalarını sağlamak,
-  Katılımcılara eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmak.

İçeriği: 

- ISO 19011:2018 yönetim sistemlerini denetleme kılavuz standardına genel giriş,
- AS 9101 denetim şartlarının açıklanması
- Süreç etkinlik değerlendirme raporu
- ISO 19011 ve AS 9101 kılavuz standartlarının AS 9100: 2016 denetimlerinde uygulanmasının tanımlanması,
- Havacılık, Uzay ve Savunma sektörel yaklaşımlarına göre denetimin yürütülmesi,
- Denetimin tamamlanması ve raporlanması, düzeltici faaliyet önerilmesi,
- Takip denetimleri
- İç denetçi yeterlilik değerlendirme sınavı

Katılımcılar: Kuruluşlarında AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sisteminin iç denetimlerinde,  işletilmesi süreçlerinede yer alabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, teknisyenler,  yönetim sistemi sorumluları, konuya ilgi duyan tüm kişiler.

Ön Şart: Katılımcıların önceden AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS Bilgilendirme Eğitimi almış olmaları beklenir.

Süre: 2 Gün

Hakan AYDOĞDU (#241#)
Dış Eğitim Hizmetleri Birimi Yöneticisi
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 52
Faks: +90 216 581 38 30
E-Posta: haydogdu@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: