SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS Bilgilendirme Eğitimi

AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Kalite YS Bilgilendirme Eğitimi

Hedefi:

- AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sistemi genel hatlarıyla ele almak, havacılık, uzay ve savunma sanayi gerekliliklerini, tanımları hakkında bilgilendirmek,
- AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları için kalite yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve iyileştirmek isteyen kişilerin ihtiyaç duydukları temel bilgileri açıklamak,
- Katılımcıların standart gereklerini ilgili sektör ve uygulamalar için yorumlayabilmelerini sağlamak,
- Katılımcılara eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmak.

İçeriği:

- AS 9100:2016 standardına genel bakış, sektörel önemi ve kapsamı,
- AS 9100:2016’nın gelişim süreci, Uluslararası Hava-Uzay Kalite Grubu’nun konumu ve destekleyen standartlar,
- AS 9100:2016, ISO 9001:2015 ve Annex SL Yüksek Seviye Yapı arasındaki ilişkiler,
- AS 9100:2016’daki terimler, kavramlar ve tanımlar,
- AS 9100:2016’nın maddelerinin örneklerle ele alınması

Katılımcılar: Kuruluşlarında AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma (HUS) Kuruluşları Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sistemi kurulması ve işletilmesi sürecinde yer alabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, teknisyenler,  yönetim sistemi sorumluları, konuya ilgi duyan tüm kişiler.

Ön Şart: Yok

Süre: 2 Gün

Hakan AYDOĞDU (#241#)
Dış Eğitim Hizmetleri Birimi Yöneticisi
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 52
Faks: +90 216 581 38 30
E-Posta: haydogdu@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: