SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İçeriği:
1-Temel Kavramlar:
- Kurumsal Yönetim ve Bilgi Çağı
- Bilgi Varlıkları ve Önemi
- Bilgi Güvenliği Kavramı ve Kapsamı
- Bilgi Güvenliği’nin Önemi ve Boyutları
2-Yönetim Sistemleri Yaklaşımı:
- ISO Yönetim Sistemleri Yaklaşımı
- Sistem Yaklaşımı ve ISO Standartları Yaklaşımı
- PDCA Döngüsü
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) olarak ISO 27001
3-ISO 27001’in BGYS Olarak Uygulaması
- BS7799’dan (1995) günümüze ISO 27001 Tarihçesi
- ISO 27001 Üst Seviye Gereksinimler
- Güvenlik Alanları
- Politikalar
- Kontroller
- Kontrollerin Bölümlere göre dağılımı
- ISO 27001 Sertifikasyonu’nda Ortak Trendler
- Sertifikalanmış Kuruluşlardan Örnekler
- Denetim Adımları ve Sertifikasyona ilişkin aşamalar
4-BGYS olarak ISO 27001 Projesinin Fazları ve Uygulaması
- BGYS Kapsamı
- Bilgi Güvenliği Politikası
- Bilgi Varlıkları’nın Tanımlanması
- GAP/Boşluk Analizi Çalışması
- Güvenlik Geliştirme Planı
- Bilgi Varlıkları’na Değer Atanması
- Tehdit ve Zayıflıkların (Zaafların) gözden geçirilmesi
- Risklerin Hesaplanması
- Uygun Güvenlik Kontrolleri’nin Seçimi
- Uygulanabilirlik Belgesi
5-ISO 27001 Bölümleri ve Kontrollerden Örnekler
- Bilgi Güvenliği Politikası
- Kurumsal Bilgi güvenliği
- Bilgi Varlıkları
- İnsan Kaynakları
- Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
- İletişimde ve Operasyonlarda Bilgi Güvenliği
- Giriş Yetkileri ve Sistemlere Giriş Güvenliği
- Bilgi Sistemleri Tedarik, Geliştirme ve Bakım Güvenliği
- Olay / Problem Yönetimi
- İş Devamlılığı Yönetimi
- Yasal Gereksinimlere Uyum

Katılımcılar: İlgili standart uyarınca bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşların çalışanları.
Ön Şart: Yoktur
Süre: 2 Gün

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: