SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği YS Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi

Hedefi:
ISO 45001:2018 standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak isteyen kişilerin ihtiyaç duydukları temel bilgileri açıklamak ve sistem kurmaları konusunda yol göstermek ve oluşturulmuş yönetim sisteminin etkinliğini, yeterliliğini ve sürekliliğini denetleyebilmek için yetiştirmek.
İçeriği:
- İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler
- ISO 45001 ile OHSAS 18001 arasındaki farklar
- ISO 45001 maddelerini önekler sunarak açıklamak
- Risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı)
- Dokümantasyon (örneklerle)
- ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme
- Acil durum planları
- Mevzuat (yeni yönetmelikler dahil)
- Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri
- Denetimle ilgili standartların tanıtımı
- Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları
- Denetçi özellikleri
- Denetim teknikleri
- Denetim planlanması ve yönetimi
- Soru listelerinin hazırlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Denetimin raporlanması
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi
- Örnek uygulamalı çalışmalar
- İç Denetçi yeterlilik sınavı

Katılımcılar:Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler ve uzmanlar ile kalite, çevre ve iş güvenliği sorumluları. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi iç denetçi adayları.

Ön Şart: Yoktur.
Süre: 3 Gün

Bizi Takip Edin: