SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2008

2008

Tersane Yönetmeliği yayınlandı
15.09.2008

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10.08.2008 tarih ve 26963 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösterdiği Denizcilik Müsteşarlığı kayıtlarında yer alan veya faaliyetini Denizcilik Müsteşarlığı’na belgeleyen mevcut tesisler için işletme izin belgesi şartı yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süre ile aranmayacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Denizcilik Müsteşarlığı’na yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış başvurulara Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda Yönetmelik Madde 20 istekleri konusunda sizleri bilgilendirerek çözüm ortağınız olmak isteriz:

İşletme MADDE 20 –
..........
(4) Tesis işleticisi işletme izni aldığı tarihten itibaren en fazla üç yıl içinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gemi inşa sektöründe akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından (TS EN ISO 9001) kalite ve (TS EN ISO 14001) çevre ile iş sağlığı ve güvenliği (OHSAS 18001) standartlarında belgelerini almakla yükümlüdür. ...........
(8) Tesis işleticisi Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) "A tipi muayene kuruluşu" olarak yetki alan klas kuruluşlarına aşağıda belirtilen iş veya işlemleri yaptırmakla sorumludur;
a) Tesislerinde bulunan kaldırma ve iletme donanımlarının her üç ayda gerekli muayenelerini yaptırmak, tesis ekipmanlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmek ve en az yılda bir kez yük testlerini yaptırmak,
b) Basınçlı hava ihtiyacını karşılayan hava tanklarını ve benzeri basınçlı kaplarda yılda bir defa periyodik kontroller yaptırmak,
c) Propan, asetilen gibi tüplerin kontrollerini yaptırmak,
ç) Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin depolandığı ve elleçlendiği mahallerin ve teçhizatın uygunluğunun kontrollerini yaptırmak,
d) Yıllık topraklama ölçümleri yaptırmak,
e) Tesiste ve gemi ve su aracı inşa, tadilat, bakım ve onarımda kullanılan elektrik aletleri, kablolar ve bunlarla ilgili besleyici panoların kontrollerini yaptırmak ve bunları belgelendirmek.”

Ülkemiz gemi yapım, onarım sanayi ve denizciliğine hizmet amacıyla sektör temsilcilerinin kurduğu “Ulusal Klaslama, Belgelendirme ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” olan TÜRK LOYDU yönetmelik gereklerini karşılayacak şekilde;
· Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) gemi inşa sektöründe akredite belgelendirme kuruluşu olarak (TS EN ISO 9001) kalite ve (TS EN ISO 14001) çevre ile (OHSAS 18001) iş sağlığı ve güvenliği standartlarında belgelendirme faaliyeti yürütmektedir.
· Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) “A Tipi muayene kuruluşu” olarak yetki almış idarenin tanıdığı bir klas kuruluşudur.
Sizlerin de bildiği gibi hali hazırda pek çok tersanemize bahse konu hizmetler uzman personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

Konuyla ilgili sorularınız ve yeterince açık olmayan konular için temas kurabileceğiniz personelimiz;
Sistem belgelendirme faaliyetleri için H.Uğur AYKAÇ (e-posta : uaykac@turkloydu.org, telefon: +90 216 581 37 91)
Periyodik kontrol faaliyetleri için
Birol MORGÜL (e-posta : bmorgul@turkloydu.org, telefon: +90 216 581 37 14)


Bizi Takip Edin: