SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2010

2010

Denizcilik Sektörüne Türk Loydu’ndan yeni bir belgelendirme !..
18.05.2010

Türk Loydu, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sanayimizin gelişimine katkı sağlayacak hizmet verme bilinciyle, ISO 30000 Gemi Geri Dönüşümü Standardı ile ilgili çalışmalarına başlamıştır. Denizcilik ve belgelendirme sektöründeki tecrübesi, yetişmiş kadrosu ve bilgi birikimiyle gerekli dokümantasyon ve denetçi altyapısını kısa sürede hazırlamış olup belgelendirme faaliyetlerine başlamıştır.

ISO 30000:2009 Gemi Geri Dönüşüm Yönetim Sistemi
Ulusal ve uluslararası standartlara göre Çevreci ve Emniyetli Gemi Sökümünü taahhüt etmek için geliştirilecek ve uygulanacak politika, prosedür ve hedefler için gemi geri dönüşümü faaliyetleri ile ilgili uluslararası standart gerekliliklerini belirler. Yönetim sistemi gereklilikleri gemi geri dönüşümü faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyulan çevreci ve emniyetli gemi sökümünün sağlanması için ilgili yasal gereklilikleri, güvenlik standartlarını ve çevresel elementleri dikkate alır. Bu standart; geri dönüşüm için geminin kabulü, gemi üzerindeki tehlikelerin değerlendirilmesi, gemilerin geri dönüşümü için kabul edilmiş notifikasyon ve ithalat gereksinimleri, çevreci ve emniyetli gemi sökümünde geri dönüşüm proseslerinin icra edilmesi, ilk yardım,sağlık kontrolleri, yiyecek ve içecek gibi sosyal olanakların temin edilmesinin garanti altına alınması, gemiden kaynaklı atıkların ve malzemelerin işlenmesi ve depolanması, atık akışı ve geri dönüşüm akışı yönetimi, geminin son elden çıkarılmasını da içeren prosesler için doküman kontrolü gibi tüm proseslere uygulanır. Türkiye; Orta ve Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri içinde fiilen gemi söken ülkelerin sınırlı ve işçiliğin oldukça yüksek olması nedeniyle, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun gemi sökülebilen en avantajlı ülkesidir. Coğrafi olarak Türkiye’deki gemi söküm bölgesi, Kıta Avrupası, Akdeniz ve Karadeniz havzası için merkez konumundadır. Bu bakımdan ISO 30000 çevreci ve emniyetli gemi sökümü standartlaşma çalışmaları hızlandırılarak, belgeli tesislerce faaliyetlere devam edilmesi, gemi geri dönüşüm sanayiine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Faydaları
- Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumun sağlanması
- Uluslar arası rekabette söküm konusunda belge sahibi olunması sebebiyle avantaj sağlaması
- Teşvik ve kredilerden faydalanılarak mali kazanç sağlanması
- Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması
- Çevreye ve insana saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması ve prestij kazandırması
- Bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması
- Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların ve buna bağlı maliyetlerin azaltılması
- İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
- Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır
- Çevreye zarar vermeyen ve insana değer veren bir işletmede çalışmanın, çalışanların motivasyonunu olumlu etkilemesi ve sürekli iş disiplininin sağlanması


Bizi Takip Edin: