SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2010

2010

MARPOL EK VI- ODS RECORD BOOK
20.08.2010

10 Ekim 2008 tarihinde kabul edilen IMO Resolution MEPC 176(58) uyarınca MARPOL Annex VI Regulation 12 gereği olarak; 1 Temmuz 2010 tarihi itibariyle gemilerde mevcut bulunan Ozon İnceltici Madde içeren tüm ekipmanların listelenmesi ve bir kayıt defterine işlenebiliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu kurala göre sözü geçen tarihten itibaren Ozon İnceltici Maddeler Kayıt Defterine madde ağırlığı ‘kg’ olarak kaydedilecek ve aşağıdaki işlemlere dair kayıtlar gecikmeksizin tamamlanacaktır.
1. Ozon inceltici maddeler içeren cihazın tam yada kısmi dolumu
2. Ozon inceltici maddeler içeren cihazın tamiri yada bakımı
3. Ozon inceltici maddelerin kasıtlı ve kasıtsız atmosfere salınması
4. Ozon inceltici maddelerin karadaki alım tesislerine verilmesi
5. Gemiye alınan ozon inceltici maddeler
İlişkte Türk Loydu tarafından onaylanmış Ozon inceltici madde kayıt defteri örneği bulunmaktadır.
Kayıt defterinin doldurulmasındaki tüm sorumluluk Kaptan ve/veya Baş Mühendis’e aittir.

ODS Record Book için tıklayınız


Bizi Takip Edin: