SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2011

2011

Denizcilik Müsteşarlığı* IMDG Kod eğitimleri ile ilgili Genelge yayınladı
03.11.2011

IMDG Kod-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod kapsamında eğitim alması gereken personel ile ilgili Denizcilik Müsteşarlığı 28 Ekim 2011 tarih ve 2011/49 sayılı genelgeyi yayınladı.

Bahse konu eğitime katılım konusunda “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği”nde tanımlanan son tarih 04 Şubat 2012 olup, bu süreye kadar Kod kapsamında yer alan tüm personelin belirtilen eğitimleri Denizcilik Müsteşarlığından yetki alan kuruluşlardan alması zorunludur.

İlgili Yönetmelik, Genelge ve Eklerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.
1. Yönetmelik (04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan)
2. Genelge (2011/49 sayılı, 28.10.2011 tarihli)
3. Genelge Ekleri
EK-1 IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Alması Gerekenler ve Eğitim Kapsamı
EK-2 IMDG Kod Eğitim Genelgesi Tanımlar
EK-3 IMDG Kod Multimodal Dangerous Goods Form
EK-4 IMO Dangerous Goods Declaration
 

haber02.jpg

Türk Loydu; IMDG Kod kapsamında eğitim seminerleri vermek üzere yetkilendirilmiş olup, eğitimler Türk Loydu Eğitim Merkezi’nde ve eğitim talep eden firma tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

İlgili Genelgede eğitim konuları, içerikleri ve eğitim alması gereken personel detaylı olarak belirtilmektedir.
Eğitim Konuları:
1-Genel Farkındalık Eğitimi
2-Göreve Yönelik Eğitim
3-Yenileme Eğitimi
Göreve yönelik eğitim alması gerekenler ve eğitim kapsamları Genelgenin EK-1’inde ayrıntılı olarak bildirilmiş olup, bu personel aynı zamanda genel farkındalık eğitimi de almak zorundadır.
Ayrıca Genel Farkındalık Eğitimine katılması ve sertifikalandırılması gereken personel aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
IMDG Kod kapsamında tanımlanan ve UN numarası bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak getirildiği limanlarda, dökme olarak boru hattı ile veya diğer donanımlar ile sahil tank sahalarına veya depolarına stoklanan ve bu tanklardan/depolardan kara yoluyla nakledilen taşıt tanklarına/tank konteynerlerine/IBC olarak tanımlanan taşınabilir tanklara yükleyen, elleçleyen personel ile, IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili olarak;
a- Taşıyan olarak tanımlanan taşıma işleri organizatörü, taşıma acentesi, gemi acentesi, taşıma işleri komisyoncusu, fiili taşımacılar ile gönderen, alıcı, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı, elleçleyen, ambalajlayan, yükleyen, boşaltan, ambalaj üreticileri, ambalaj tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları, yük taşıma ünitesi üreticileri, yük taşıma ünitesi tedarikçileri, ambalaj ve yük taşıma ünitesini satın alanlar ve kiralayanlar, tehlikeli yükleri sınıflandıranlar, ambalaj ve yük taşıma ünitesine tip onayı ve uygunluk belgesi düzenleyenler ile ilgili tüm taraflar,
b- Ambalaja ve yük taşıma ünitesine tehlikeli yükü yerleştirenler, tehlikeli yük içeren ambalajı ve yük taşıma ünitesini etiketleyenler, markalayanlar, plakalandıranlar, depolayanlar, istifleyenler, elleçleyenler, el, vinç veya forklift vb. taşıma araçları ile taşıyanlar ve taşımaya hazırlayanlar, yük taşıma ünitesinden tehlikeli yükü boşaltanlar,
c- Kara ve liman tesisinde tehlikeli yük yerleşim planlarını hazırlayanlar, taşımayla ilgili teklif verme, teklif alma, teklif kabul etme, taşıma belgelerini hazırlama gibi görevlerde bulunanlar,
d- Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteyner dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini liman ve kara tesislerinde istifleme, ayrıştırma ve depolama faaliyetlerinde bulunanlar,
e- Liman tesisi tahliye ve acil durum planlarını hazırlama faaliyetlerinde bulunanlar,
f- Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteynır dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini gemi içine yükleme, gemi içinde istifleme, gemiden tahliye etme, istif planı hazırlama gibi görevlerde bulunan gemi, liman ve kara tesisi personeli,
g- Tehlikeli yüke ilişkin, her türlü kontrol ve denetleme, kaza hasar, bilirkişi ve sigorta eksperliği faaliyetlerinde bulunanlar,
h- IMDG Kod kapsamındaki yük atıkları ile tehlikeli yük taşımış olan ambalaj ve yük taşıma ünitesi atıklarını; yükleyen, taşıyan ve bertaraf eden gerçek ve tüzel kişiler ile bu işleri fiili olarak yürüten ilgili kurum ve kuruluş personeli,
i- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun taşımacılıkta da kullanılmasını teminen, bu formu düzenleyenler ve değişikliklerini yapanlar ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formu düzenleme eğitimini verenler.

Ayrıca IMDG kapsamındaki yüklerin taşıma işlemini gerçekleştiren ve ADR tehlikeli madde sürücü eğitim sertifikasına (SRC 5) sahip olan sürücülerin, deniz yolu ile taşınacak tehlikeli yüklerin liman tesislerinden kara tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine karayolu ile taşınması işlemini gerçekleştirecek olan sürücülerin; almış oldukları ADR temel eğitimine ilave olarak, Ek-1’de belirtilen konuları kapsayan IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Seminerine katılması ve sertifikalandırılması gerekmektedir.

(*) 1 Kasım 2011 Tarihli ve 28102 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer ile T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı faaliyet alanları açısından "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" bünyesine dahil edilmiştir.


Bizi Takip Edin: