SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2014

2014

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD / DGSA) Eğitimleri ve Ön Kayıt Başvurusu
11.06.2014

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Ekim 2013 günü Resmi Gazete’de yayımlanan “TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 33 gereği; “Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3 ‘te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi ve ya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur”. Anılan Yönetmeliğin Geçici Madde 4’ünde ayrıca” 33. Maddede yer alan tehlikeli madde güvenlik danışmanı isihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 01.09.2014 tarihinden itibaren aranır.” denilmektedir.

Konuyla ilgili ayrıntılı düzenleme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan 22 Mayıs 2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)" ile yapılmıştır. Bu tebliğ kapsamında tehlikeli madde taşıma zincirinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler ile taşımacılık işletmeler en az bir adet “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” istihdam etmekle veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler. Anılan Tebliğin Geçici Madde 2 si uyarınca bazı faaliyet alanlarında yer alan kurum ve kuruluşlar için TMGD İstihdam etme muafiyeti düzenlenmiştir.

Bakanlığın “Yetkilendirilmiş Eğitim Kuruluşu” yetkilendirmelerini yapması ile birlikte hemen başlayacak olan eğitimlerimiz için oluşan yoğun talepler nedeniyle ön kayıt uygulaması başlatılmıştır. Alınacak yetki sonrası TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI EĞİTİMİ takvimimiz ilan edilecek olup, anılan eğitimi talep eden ön kayıt başvuru sahipleri düzenli olarak bilgilendirilecek ve başvuru sırasına göre eğitimlere davet edileceklerdir.”

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi “Ön Kayıt” başvuru formu için tıklayınız


Bizi Takip Edin: