SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2015

2015

“Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğuna yönelik ulusal mevzuat, sektörel ön hazırlıklar, teşvikler ve Türk Loydu faaliyetleri ile ilgili sektör bilgilendirme toplantısı
20.11.2015
Değerli Sektör Temsilcisi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayı ile yasalaşmıştır.

23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun;
 
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.
  • Bakanlıklar ile tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun getirilmesine yönelik gerekli değişiklikleri on iki ay içerisinde yapacaktır.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.
  • Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu haline getirilmiştir.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenecektir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 25 Mayıs 2015 tarihinde 2015/1 No’lu tebliğ yayımlamış olup, yazı ekinde listelenen 40 adet meslek grubu için için 1 yıl içinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu grupta yer alan meslek grupları 25 Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalıştırılamayacaktır.

Gemi inşaa sektörü başta olmak üzere deniz ve endüstri sektörüne geniş bir yelpazede TÜRKAK’tan ISO 17024 standardına göre personel belgelendirme hizmeti veren Türk Loydu; Ek 2’de yer alan  meslek grupları için Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan da yetki almak üzere başvuru sürecini başlatmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alım süreçlerinde sınav için ön yeterlilik koşulları, sınav ve belge ücretlerinin iade alınması, TÜRKAK’tan akredite kuruluşlardan belgeli kişilerin MYK Belge sürecinde nasıl bir süreçten geçmesi gerektiği, bir çalışanın birden fazla meslek grubunda yetki alıp alamayacağı, istihdam edilmeyen kişilerin eğitim ihtiyaçları konusunda İŞKUR ve  gerek işsiz gerekse istihdam edilen meslek grupları için MYK belgelendirme süreçlerinde sağlanan devlet destekleri konusunda tarafımıza yoğun olarak ulaşan sorular üzerine sektörün bilgilendirilmesi amacıyla 26 Kasım 2015 tarihinde  saat 14:00’te GİSBİR Konsey Salonun’da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İlgili soruların doğrudan kamu otoriteleri temsilcileri tarafından yanıtlanmasını teminen İŞKUR ve MYK temsilcileri de toplantıya katılacaktır.

Kurumumuz temsilcileri tarafından MYK belgelendirme süreçlerinin anlatılacağı sunumun ardından, kamu otoritelerinin değerlendirmelerinin alınacağı ve sizlerden gelen soruların yanıtlanacağı toplantının yaklaşık 6 aylık bir süre zarfında sektörümüzde binlerle ifade edilecek meslek sahibi kişinin belgelendirilmesi için yol haritası oluşturulmasında çok önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Toplantı katılımı ücretsiz olup, katılım için aşağıdaki e-posta adresine bildirimde bulunulmasını rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

Toplantı Adresi:
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)  (Adres: Postane Mah. Çınarlı Sok. No:34 34940   Tuzla/İstanbul)
Katılım için isim bildirimi: Yaprak Yakar yyakar@turkloydu.org

Konuyla ilgili olarak Türk Loydu tarafından hazırlanan yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Takip Edin: