SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
2015

2015

Tankerlerde Stabilite Programı Gerekliliği
18.09.2015
Tüm tankerler için hasarsız ve yaralı stabilite gerekliliklerine uygunluğu doğrulayabilecek, İdare tarafından MSC.1/Circ.1229 ve MSC.1/Circ.1461 ile tavsiye edilen performans standartlarına göre onaylanmış stabilite programı teçhiz etme zorunluluğu getirilmiştir.

 Bu yeni gerekliliğe göre;
  • 1 Ocak 2016 ve sonrasında inşa edilen tüm tankerler stabilite programı teçhiz etmeli,
  • 1 Ocak 2016 öncesinde inşa edilmiş tüm tankerler ise bu gerekliliğe 1 Ocak 2021'den daha geç olmayacak şekilde 1 Ocak 2016 sonrasındaki ilk yenileme sörveyinde uygun hale gelmelidir.
  • Ve teçhiz edilen stabilite programı İdare tarafından/yetkisiyle onaylı olmalıdır.
Bu kural; MEPC.250(66), MEPC.249(66), MEPC.248(66), MSC.377(93) ve MSC.370(93) ile değişikliği uğrayan IBC Kod, BCH Kod, MARPOL Ek I, GC Kod ve IGC Kod içeriğine ilave edilerek; yeni ve mevcut tüm kimyasal, petrol ve gaz tankerlerini kapsam içine dahil etmektedir.

01 Ocak 2016’da yürürlüğe girecek bu kural ile ilgili olarak, Türk Loydu; yukarıda adı geçen standartlar kapsamında stabilite programı onay hizmeti vermektedir.

Daha detaylı bilgi için:
Faruk ELBAN
Stabilite Birim Başkanı
Tel : +90-216-5813700 (PBX)
Fax : +90-216-5813840
E-mail : felban@turkloydu.org
Web : www.turkloydu.org
Bengi ŞAN
Kalite, Eğitim, Dok. Uzmanı
Tel : +90-216-5813700 (PBX)
Fax : +90-216-5813810
E-mail : bsan@turkloydu.org
Web : www.turkloydu.org

Bizi Takip Edin: