SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2015

2015

TÜRK LOYDU’NUN; SEVESO VE ADR YÖNETMELİKLERİ KONUSUNDA İSTANBUL VE ADANA’DA DÜZENLEDİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ
06.02.2015
AB Mevzuatı uyumu kapsamında 01.01.2014 tarihi itibarı ile ülkemizde kademeli olarak yürürlüğe giren, SEVESO yönetmeliği olarak bilinen, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları düzenleyen “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir.

Kurulduğu 1962 yılından beri can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla endüstriyel ürün ve tesislerde uygunluk değerlendirmesi hizmetleri sunan Türk Loydu; uzmanlık alanında yer alan SEVESO yönetmeliği kapsamında bu alanda uzman Slovak SCPC firması ile işbirliği gerçekleştirerek; sektöre risk değerlendirme, durum tespiti hizmetleri vermekte, ayrıca UDH Bakanlığından almış olduğu yetki ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleri sunmaktadır.

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi amacıyla bu yönetmelik kapsamına giren kuruluşların yükümlülükleri hakkında bilgilendirme yapmak üzere Türk Loydu tarafından 2 Şubat 2015 tarihinde Adana’da Sheraton Otel’de, 3 Şubat 2015 tarihinde ise İstanbul Dedeman Otel’de düzenlenen bilgilendirme seminerleri sektör tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştır.

İstanbul Dedeman Otel’de düzenlenen seminer, Türk Loydu Endüstri ve Belgelendirme Bölüm Başkanı Sn. Ayfer Adıgüzel’in açılış konuşması ile başlamış, ardından Endüstriyel Belgelendirme Birim Başkanı Sn. Eser Temiz Tehlikeli Madde Taşımacılığında Türkiye’deki durum ve ADR yönetmeliğinin uygulamasına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirmiştir. Daha sonra SCPC firmasından uzman Sn. František Kvinta SEVESO yönetmeliğinin AB ve Slovakya’da uygulama süreci, karşılaşılan sorunlar ve deneyimleri konusunda sunum gerçekleştirilmiştir. Adana ve İstanbul’da düzenlenen seminerlere 100’den fazla kişi katılmıştır. Karşılaşılan yoğun ilgi nedeniyle seminerlerin Mart ayında İstanbul’da tekrarlanması planlanmaktadır.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e göre; kapsamdaki kuruluşlar;
• Çevre Bakanlığı Online Sistemine Bildirim Yapması,
• Alt Ve Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin, Büyük Kaza Önleme Politikası Belgesi (BKÖP) Hazırlaması,
• BKÖP Belgesinde Belirtilen Büyük Kaza Tehlikeleri ile Orantılı Gereksinimlere Uygun Güvenlik Yönetim Sistemi Kurması ve Dokümantasyonunu Tamamlaması,
• Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin Güvenlik Raporu Hazırlaması gerekmektedir.
• Alt Ve Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin Kantitatif Risk Değerlendirmesi (QRA) Yapması,
• Üst seviyeli kuruluşlar için, Dahili Acil Durum Planı Hazırlaması
ve Yönetmelik hükümlerinde belirtilen diğer çalışmaları 01.01.2016 tarihine kadar tamamlayarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar Alt Seviyeli Kuruluş,
Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşlar Üst Seviyeli Kuruluş olarak tanımlanmaktadır.

Bizi Takip Edin: