SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2015

2015

TÜRK LOYDU ve ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ (OSBDER) arasında imzalanan “Karşılıklı İşbirliği ve Çalışma Şartları Niyet Mektubu” İmza Töreni
16.04.2015
Türk Loydu, sahip olduğu alt yapı ve uzman kadrosu ile ülkemiz ekonomisine ve sanayileşmesine katkı sunmak amacıyla sürekli gelişimi hedeflemektedir. Türk Loydu kurulduğu 1962 yılından bu yana  kuruluş amacı olduğu üzere denizcilik ve endüstri alanlarında, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması için uygunluk değerlendirmesi hizmetleri elde ettiği geliri ulusal sanayimizin ve mühendislik gücünün gelişiminin desteklenmesi için kullanmakta, bu amaçla endüstriye geniş yelpazede yönelik eğitimler düzenlemekte, her yıl 200 civarında lisans ve lisan üstü öğrenciye karşılıksız burslar vermekte ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda faaliyet gösterdiği alanlardaki tüm paydaşlarla (Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Teknokentler, vb.) işbirliklerini geliştirmek varlık sebebidir.

Türk Loydu; gerçekleştirdiği hizmet yelpazesi ile ülkemizin güzide kuruluşlarından olup, kuruluş amacı dikkate alındığında bu alanda ülkemizdeki yegane kuruluştur.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda rekabette bilginin en önemli güç olduğu gerçeğinden hareketle Türk Loydu; istihdam etmekte olduğu insan kaynağının niteliğine büyük önem vermekte, sürekli eğitimlerle uygunluk değerlendirmesinin her alanında paydaşlarımızın üretim ve ihracata yönelik ihtiyaç duyduğu bilgi ihtiyacını karşılamayı ve sürekli gelişimini hedeflemektedir. Türk Loydu; stratejik hedeflerini belirlemede ve hizmetlerini geliştirmede faaliyet gösterdiği alanlardaki tüm paydaşlarla işbirliklerine büyük önem vermektedir.

Bu yaklaşımla; ülkemiz sanayileşmesinin önemli yapı taşları olan Organize Sanayi Bölgeleri ile kapsamlı bir işbirliği yapmak amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yapılacak işbirliği ile OSBDER üyesi üreticilerimizin Türk Loydu tarafından sunulacak uygunluk değerlendirmesi ve eğitim hizmetleri ile üretmekte oldukları ürün ve hizmetlerin uluslararası pazarda koşulsuz dolaşımına imkan sağlayarak, 2023 yılında 500 milyar USD ihracat hedefi olan ülkemiz ekonomisi ve sanayisinin gelişimine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.
Türk Loydu, denizcilik endüstrisi dışında Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite A Tipi muayene kuruluşu olarak endüstriyel ürün ve tesislerde, basınçlı kaplar ve kazanlarda enerji tesislerinde, çelik yapılarda muayene hizmetleri yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş olarak ADR kapsamında konteynerler ve taşınabilir basınçlı kaplar yeni imalat kontrol  ve periyodik muayenelerini gerçekleştirmektedir.

Türk Loydu; malzeme belgelendirme, ürün belgelendirme, tip onayı, AB Yönetmelikleri kapsamında yer alan uygunluk değerlendirme hizmetleri, kaynakçı personelin belgelendirmesi, yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, vb.) kapsamında sistem belgelendirme gibi geniş yelpazede belgelendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir
Türk Loydu; A Tipi Muayene Kurulusu olarak TÜRKAK’tan aldığı akreditasyon kapsamında Ekonomi Bakanlığı'ndan Uluslararası Gözetim firması yetki belgesi almıştır.
Bu yetki ile; akreditasyon kapsamında yer alan tüm ürünler için teknik şartname, L/C ve müşteri istekleri doğrultusunda gerçekleştirilen gözetim hizmetleri vasıtasıyla ürünlerin uluslararası dolaşımı sağlanmaktadır.

Ayrıca, tarafsız, bağımsız ve uzman kuruluş olan Türk Loydu; yılların birikimiyle alanında uzman personeli ile endüstriyel tesis değerlemesi ve raporlamasında da  ilgili kurum ve kuruluşlara, kişilere nitelikli hizmet sunmaktayız
Endüstriyel ürün ve tesislerin müşteri şartnamesi ve ilgili standartlara uygunluğunun doğrulanması amacıyla uygulanan uzman personelimiz ile tahribatlı ve tahribatsız test hizmetleri gerçekleştirmekteyiz.
Türk Loydu; kuruluş amaçlarından olan çeşitli sektörlere (Denizcilik, Gemi ve Yat İnşa, Enerji, İmalat, Ulaştırma, Lojistik, Savunma Sanayisi, vb.) yönelik eğitim gereksinimlerinin karşılanması için uzman ve deneyimli eğitim kadrosu ile yönetim sistemleri, endüstriyel faaliyetler, denizcilik / taşımacılık/ lojistik alanları, kurumsal ve bireysel gelişim  kapsamlarında geniş bir yelpazeye yönelik eğitim programları düzenlemektedir. Eğitim seminerleri genel katılıma açık olmakla birlikte, ayrıca kuruluşlara özgü olarak da tasarlanarak, uygulanabilmektedir.

TÜRK LOYDU ve OSBDER İşbirliği İyi Niyet Mektubu
Türk Loydu ve OSBDER, birlikte fayda sağlayacaklarına inandıkları Uygunluk Değerlendirmesi (ürün, yönetim sistemleri, personel belgelendirmesi, muayene ve gözetim hizmetleri) ve eğitim hizmetleri konularında imzalayacakları işbirliği iyi niyet mektubu ile karşılıklı çalışma şeklini belirlenmiş bir süre içinde oluşturacaklardır. Bu süre sonunda olası projelerin kesinleşmesi ve tarafların karşılıklı mutabık kalması halinde Taraflar ayrıca proje bazlı hizmet tedarik sözleşmeleri akdetmeyi arzu etmektedirler.
 
Türk Loydu; Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) ve OSB’lerde faaliyet yürüten kuruluşlara işbu İşbirliği kapsamında;
 
 • Ürün Belgelendirmesi
 • Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi (kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği, enerji, müşteri memnuniyeti, entegre, vb.)
 • Personel Belgelendirmesi (çelik kaynakçı, aluminyum kaynakçı, polietilen kaynakçı, sualtı kaynakçı belgelendirmesi)
 • Muayene (endüstriyel tesisler, kimya-petro kimya tesisleri, yapılar, köprü, viyadük, spor tesisleri, stadyumlar,basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları vb. imalat, montaj ve periyodik kontrolleri) hizmetleri
 • Gözetim (Türk Loydu’nun akredite olduğu alanlarda Ekonomi Bakanlığı’ndan almış olduğu yetki ile yükleme öncesi gözetim) hizmetleri
 • Eğitim hizmetleri (Türk Loydu eğitim kataloğunda yer alan yönetim sistemleri, endüstriyel faaliyetler, lojistik, taşımacılık, denizcilik, kurumsal ve kişisel gelişim konularında eğitimlerin verilmesi)
   
  amacıyla OSBDER ile işbirliği içinde bulunacaktır.
   
  OSBDER de işbirliği kapsamında Türk Loydu tarafından OSBDER üyelerine verilecek eğitimlerle ilgili yer tahsisi sağlayacak ve faaliyetlerden üyelerini haberdar edecek, Türk Loydu’nun isim ve logosunu internet sayfalarında ve basılı materyallerinde yayınlayacaktır.
   
  Kuruluşlarımızın bugün bir araya gelerek imzalayacakları bu anlaşma kapsamında Türk Loydu tarafından sunulacak hizmetler neticesinde düzenlenecek belgelerin hedeflenen üretim ve ihracat artışına, dolayısıyla; ülkemiz ekonomisinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyor, sektörümüz için faydalı olmasını diliyoruz.

Bizi Takip Edin: