SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2017

2017

Türk Loydu Gözetim Şirketlerine Yönelik Bilgilendirme Semineri Düzenliyor
24.07.2017

Türk Loydu, Deniz gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketlerine yönelik olarak ücretsiz “EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi Bilgilendirme Semineri” Düzenliyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından 16 Aralık 2016 tarihli ve 29920 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” ve 26 Nisan 2016 tarihli ve 36327 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiş olan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Tehlikeli Yüklerle İlgili Deniz Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge”  kapsamında akredite olan tüm gözetim şirketlerinin, TÜRKAK - Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Türk Loydu, bu süreçte deniz gözetim firmalarına destek olmak amacıyla 27 Temmuz 2017 tarihinde, Tuzla’da bulunan eğitim merkezinde;  “EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar Bilgilendirme Semineri” düzenleyecektir.

Seminerde aşağıda belirtilen konulara değinilecek ve ayrıca gözetim şirketlerinin hizmet süreçlerinde karşılaşacakları sorunların çözümleri soru- cevap kısmında tartışılacaktır.

“EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar Bilgilendirme Semineri” kapsamı:
  • Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri bakımından EN ISO/IEC ISO 17020 Standardının yeri ve önemi
  • Uygunluk değerlendirme hizmetlerinin akreditasyonu ve belgelendirme süreci
  • EN ISO/IEC 17020 Standart maddelerinin örneklerle açıklanması
  • EN ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşları Şartları’na göre doküman yapısı ve bulunması gereken dokumanlar
  • Genel kalibrasyon bilgisi ve uygulamalarının anlatımı
  • Test ve Ölçümlerde Belirsizlik
  • EN ISO/IEC 17020 Muayene kuruluşları şartları kapsamında iç tetkiklere bakış
 
Seminer tarihi: 27 Temmuz 2017 

Seminer saati : 9:30-17:00 

Adres: Türk Loydu Eğitim Merkezi, Tersaneler Caddesi no:26 Tuzla – İstanbul

LCV: Cihan SANCAR – csancar@turkloydu.org 0 216 581 38 42 

Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır. 26.07.2017 Saat 16:30’a kadar LCV yapılması rica olunur.

 
AltText

Bizi Takip Edin: