SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
2019

2019

Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu'nun Ekovitrin Dergisi Röportajı
26.02.2019
Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olarak 2014’ten bu yana Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimleri verdiklerini söyledi. Cem Melikoğlu, “ADR, IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD eğitimlerimizi 2019 yılında da sürdürüyoruz” dedi.

Türk Loydu, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) eğitimlerine 2014 yılından bu yana devam ediyor. ADR, IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD eğitimlerine 2019 yılında da devam edecek olan Türk Loydu, daha çok TMGD adayına destek olabilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, TMGD eğitimleri ile ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.
 
AltText

Türk Loydu olarak tehlikeli madde taşımacılığı konusunda eğitim veren bir birime sahipsiniz. Bu eğitimin süresi ve kapsamı hakkında bilgi verir misiniz?

2011 yılından bu yana, ilgili mevzuat uyarınca IMDG Kod ((Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu) Kapsamında Genel Farkındalık, Göreve Yönelik ve Göreve Yönelik yenileme eğitimleri vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak eğitimler veriyoruz. Bununla birlikte Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması - ADR, IMDG Kod ve Tehlikeli Yüklerin Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik - RID kapsamlarında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olarak 2014’ten bu yana Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleri veriyoruz. Ayrıca 2017 yılından bu yana da denizyoluyla taşınan yüklerle ilgili deniz gözetim yetkilileri için eğitimler vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olarak faaliyet gösteriyoruz. ADR kapsamında TMGD eğitimlerinin süresi mevzuat uyarınca 64 saat olarak belirlendi. 

ADR kapsamında TMGD eğitim dönemlerimizde ayrıca, katılımcıların mevzuat uyarınca geçerli teorik ve uygulamalı yangın eğitimi sertifikaları bulunmuyorsa, 1 gün süreli teorik ve uygulamalı yangın eğitimini de veriyoruz. Bu durumda eğitim kesintisiz olmak şartıyla en az 9 gün sürüyor. Buna karşın, mesai saatleri dışında 21:00’e dek tamamlanmak şartıyla, günde 8 saatten az süreli eğitim dönemleri de planlanabiliyor. Bu durumda eğitim süresi kesintisiz 13-14 günde tamamlanabiliyor. Eğitimin sonunda mevzuat uyarınca bir değerlendirme sınavı yapıyoruz. Sınavda başarılı olanlar, Bakanlık tarafından düzenlenen ADR kapsamında TMGD sertifika sınavlarına katılabiliyorlar. 

ADR kapsamında TMGD eğitimlerinin yanı sıra ilgili yönetmeliklerde işaret edilmiş, IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD eğitimleri ise ancak ADR kapsamında TMGD eğitimi almış kişiler tarafından alınabiliyor. IMDG Kod ve RID kapsamındaki eğitimlerin her biri için eğitim süreleri 21’er saat olup, mevzuat uyarınca birlikte aynı eğitim döneminde veriliyor. Bu eğitimlerin sonunda da, eğitimi tamamlama sınavı yapılıyor. IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD eğitimleri en az 6 gün sürede tamamlanıyor. Yapılan eğitimler sonunda değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar, Bakanlık tarafından düzenlenen IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD sertifika sınavına katılabiliyorlar. Türk Loydu tarafından düzenlenen genel katılıma açık eğitim dönemlerimizin planlanan tarihlerde kesinleşebilmesi için katılımcı sayısının en az 8 kişi olması gerekir. Bir eğitim dönemi açılamaz ise, bir sonraki planlanan eğitim dönemine ön kayıt aktarılır. Kontenjan, başvuru sırasına göre planlanmakta olup, 20 kişi ile sınırlı. Eğitimlerimiz, planlanan eğitim tarihinden en geç 4 gün önceden kesinleşiyor. 

“TEBLİĞ İLE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ” 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, hangi kararları içeriyor ve sektöre neler kazandırıyor? 

TMGD eğitimleriyle ilgili ayrıntılı düzenleme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” ile yapıldı. 19 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile önemli değişikliklere gidildi. 

Bu tebliğ kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi -TMFB- sahibi olan işletmeler; toplam araç kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri; Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler en az bir adet “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (TMGD) istihdam etmekle veya idarece yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’ndan hizmet almakla yükümlüdürler.

“EĞİTİMLERİ ALANINDA UZMAN EĞİTİCİLER VERİYOR”

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimlerinizde hangi kriterlere önem veriyorsunuz?

TMGD eğitimlerimize katılmak isteyenlere, öncelikle doğru bilgilendirme yapıyoruz. TMGD Hakkında Tebliği incelemelerini, TMGD olma şartlarını değerlendirmelerini, TMGD’lerin sorumluklarını ve yükümlüklerini irdelemelerini katılımcı adaylarından özellikle istiyoruz. Eğitimlerimizi ulusal ve uluslararası güncel mevzuatı takip ederek, eğitim müfredatına uyarlayarak, alanlarında uzmanlaşmış olan eğiticiler aracılığıyla veriyoruz.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyet gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunlu. Daha çok hangi yöntem tercih ediliyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın güncel verilerine göre; Türkiye’de faaliyet gösteren 27 bin 801 işletmenin TMGD hizmeti alması gerekiyor. 19 Nisan 2017’de yayımlanan TMGD Tebliğindeki Değişikliklerden en önemlisi, işletmelerin TMGD hizmeti almasını iki seçenekle sınırlaması. Bir kısım işletme kurumsal stratejileri ve uygulamaları uyarınca kendi bünyesinde TMGD istihdam etmeyi tercih ediyor. Görece küçük ve orta ölçekli bir kısım işletmeler de bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’ndan TMGD hizmet almayı tercih ediyorlar.

Ülkemizde halen 300 TMGDK kuruluşu mevcut. TMGD olarak bir işletmede ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir TMGDK bünyesinde istihdam edilmeksizin TMGD hizmeti verilmesi mümkün değil. TMGD kuruluşları bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmiş TMGD’lerin başka bir yerde ikinci bir işte SGK’lı olarak görev yapmaları mevzuat uyarınca mümkün değil. TMGD sertifikası almaya hak kazanmış birçok TMGD’nin TMGD faaliyetleri içinde yer almadıkları da gözlemleniyor.

Türk Loydu olarak tehlikeli madde taşımacılığı eğitimleriniz devam edecek mi? Hedefleriniz nelerdir? 

ADR, IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD eğitimlerimizi 2019 yılında da sürdürüyoruz. Ayrıca Bakanlığın 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe soktuğu, mevzuat çerçevesinde tanımlanmış, TMGD sertifika sahiplerinin sertifika aldıktan sonra 2 yılda bir almaları gereken 2 gün süreli TMGD Tazeleme Eğitimlerini de program çerçevesinde veriyoruz.

TMGD sertifikaları 5 yıl geçerli olup, süre sonunda TMGD Tazeleme eğitimlerine katılmış olmak şartıyla TMGD Sertifika Yenileme sınavlarına katılmak mümkün. TMGD ve TMGD Tazeleme Eğitimlerinde katılımcılarımıza nitelikli, işlevsel bir eğitim sunmayı ve katılımcıların kendilerini geliştirmelerine yol gösterecek biçimde eğitimler yapmayı hedeflemiştik. Bu hedeflerimizle birlikte, Türk Loydu olarak daha çok TMGD adayına destek olmayı umuyoruz ve çaba gösteriyoruz.

Bizi Takip Edin: