SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
2024

2024

YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARINDAKİ REVİZYONLAR İLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ODAKLANILIYOR
03.05.2024

Yönetim Sistemi standartlarına İklim Değişikliği hususlarının eklenmesine ilişkin IAF/ISO Ortak Tebliği Hakkında;
Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu”nu desteklemek amacıyla  İklim Değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini dikkate alma ihtiyacını değerlendirerek bir dizi mevcut yönetim sistemi standardına iki yeni metin ifadesinin eklenmesine ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara da dahil edilmesine karar verdi.

Değişikliklerin amacı; diğer tüm konuların yanı sıra İklim Değişikliği konularının da kuruluş tarafından yönetim sisteminin etkinliği bağlamında değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.

Madde 4.1 ve 4.2’ye ilişkin gereklilikler genel amacı değiştirilmeden kalmıştır. Her iki madde halihazırda kuruluşların yönetim sisteminin etkinliğini etkileyebilecek tüm iç ve dış hususları dikkate alması ihtiyacını içermektedir. Yeni eklenen metin ifadeleri; İklim değişikliğinin yönetim sistemi içerisinde dikkate alınmasını ve kuruluşların bunu hemen dikkate almasını gerektirecek kadar önemli bir dış faktör olduğu vurgulanmaktadır.

Sertifikalı Kuruluşlardan Beklentiler

Sertifikalı Kuruluşlar, kendi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve etkinliği kapsamında İklim Değişikliği hususlarını ve risklerini dikkate aldıklarından emin olmalıdır. İklim Değişikliğinin, diğer konularla birlikte ilgili olup olmadığı belirlenmeli, ilgili ise yönetim sistemleri standartları kapsamında risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bir kuruluşun birden fazla yönetim sistemi (örneğin; Kalite Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi vb.) işlettiği durumlarda, ilgili olduğu tespit edilirse, İklim Değişikliğinin her bir yönetim sistemi standardı kapsamında değerlendirilmesini sağlamalıdır.
Bazı İklim Değişikliği hususlarının ve risklerinin, geçerli yönetim sistemi kapsamından veya sektörden bağımsız olarak genel nitelikte olabileceği (örneğin; mevzuata uygunluk veya operasyonel uyumluluk ve kurumsal dayanıklılıkla ilgili olduğunda) düşünülmelidir.
Diğerleri ise özellikle yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerine, belirli sektörlere (Örneğin; enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) ve kuruluşun özelliklerine (örneğin; coğrafi konum, tedarik zincirinin doğası veya işgücü dinamikleri) göre belirlenebilir.

TÜRK LOYDU’ndan Beklentiler

Yukarıda belirtildiği gibi, bir kuruluşun yönetim sistem(ler)inin bağlamını etkileyen İklim Değişikliği ile ilgili konular genellikle kuruluşlar tarafından zaten değerlendirilmektedir. 01.05.2024 tarihinden itibaren TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde yayınlanan son metne uygun olarak, kuruluş ve bağlamına ilişkin denetimlerde bu konu daha detaylı olarak sorgulanacaktır. Normal uygulamada olduğu gibi, sertifikalı bir kuruluşun, İklim Değişikliği de dahil olmak üzere ilgili olduğu belirlenen tüm iç ve dış konuların dikkate alındığını gösteremediği durumlarda, uygun bir bulgunun ortaya konulması sağlanacaktır.
Yönetim sistemi standartları ISO değişiklik sürecinden geçecektir ancak aşağıdakiler dikkate alındığında revize edilmiş bir sertifikanın yayınlanmasına gerek yoktur.
 
- Her bir Yönetim Sistemi standardının yayın yılı değişmeyecektir.
- Sertifikalı Yönetim Sisteminin başvuru kapsamında herhangi bir değişiklik yoktur.
- Sertifikalı Yönetim Sisteminin etkinliği üzerinde önemli bir etki yoktur.
Sertifikalı kuruluşların yeni gereklilik nedeniyle nihai olarak uygulayacakları yöntem ve eylemler, Yönetim Sistemi kapsamında hâlihazırda ele aldıkları diğer bağlamsal konularda gelecekte değişiklik olması durumunda uygulayacakları yöntem ve eylemlere benzeyecektir.
 

Bizi Takip Edin: