SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Genel Kurul

Genel Kurul


Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu her yıl Nisan ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. Genel Kurul, özel nisap aranan hususlar hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan delegelerin çoğunluğu ile karar verir. Seçimler gizli oyla, diğer oylamalar ise aksi Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça açık oyla yapılır. Vakıf Genel Kurulu vakfın en yüksek organı olup, üye ve delegelerinden oluşur. Genel Kurula katılacak üyeler aşağıda gösterilmiştir: 

Genel Kurul Üyeleri
 
 • TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
 • TMMOB Gemi Makineleri İşletme Müh. Odası
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 • TMMOB Makine Mühendisleri Odası
 • TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
 • İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
 • Nakliyat Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi
 • İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Türk Armatörler Birliği
 • İstanbul Sanayi Odası
 • Türk Standartlar Enstitüsü
 • Gemi İnşa Sanayiciler Birliği
 • Çeliktrans Tersanesi
 • Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
 • İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Ve Tic. A.Ş.
 • Deniz Nakliyatı T.A.Ş.
 • Ereğli Demir Çelik Fabr.T.A.Ş.
 • Kazan ve Basınçlı Kaplar Sanayiciler Birliği
 • Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
 • Türk Loydu ve iştiraklerinde çalışanların kendi aralarından yönetmeliğe uygun olarak seçtikleri temsilciler
 • Türk Loydu'na en az 10 yıl hizmet ederek ayrılmış yöneticiler arasından Türk Loydu Yönetim Kurulu'nca seçilecek temsilciler
 • Türk Loydu'na toplam 6.000 Groston ve en az 3 gemi veren kamu ve özel sektör Gemi işletmelerini temsilen Türk Loydu Yönetim Kurulu'nca seçilecek temsilciler
 • Filosunda en az toplam 100.000 Gros ton tutarında gemisi olan kamu ve özel şirketler grubunu temsilen İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nca seçilecek temsilciler
ve doğal delege olarak da mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinden oluşur.
Bizi Takip Edin: