SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Türk Loydu Nükleer Güvenlik Politikası

Türk Loydu Nükleer Güvenlik Politikası


Türk Loydu Üst Yönetimi;
 
 • Nükleerle ilgili gerçekleştirdiği faaliyetlerde radyasyondan korunma ve güvenliğin birinci önceliği olacağını,
 • Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirliğin sürdürüleceğini,
 • Nükleer güvenlik için, yüksek nükleer güvenlik standartlarını güçlendiren davranışlar sergilemek de dahil olmak üzere, etkin liderlik ve yönetim sağlayacağını,
 • Çalışanların nükleer güvenlikten sorumlu ve hesap verebilir olduğunu kabul ederek, tüm çalışmalarında en üst düzey etik değerler ve teknik bilgiler ışığında karar alacağını,
 • Organizasyonel öğrenmeyi ve gelişimi benimsediğini,
 • Yüksek nitelikli teknik çalışan kadrosunun sürekliliğini sağlamak üzere etkin eğitim ve vasıflandırma sisteminin yürütüleceğini,
 • Yöneticilerimizin ve her seviyedeki çalışanlarımızın yüksek nükleer güvenlik ve performans iyileştirme standartlarına ulaşmaya ve sürdürmeye odaklamasını sağlayacağını,
 • Nükleer güvenliği etkileyen ilgili her düzeyde kararların rasyonel, objektif, şeffaf ve ihtiyatlı olmasını sağlamayı,
 • Çalışanları ve paydaşları arasındaki etkileşimlerde nükleer güvenliğin temelini oluşturan süreçleri ve ilkeleri benimseyeceğini ve kullanacağını,
 • İç ve dış kaynaklardan öğrenilen dersler ışığında yönetici liderliğini, kurumsal yeterliliğini, nükleer güvenlik ile ilgili karar alma sürecini ve performansını sürekli olarak iyileştireceğini,
 • Çalışanlarını ve onların teknik bilgilerini ve operasyonel uzmanlıklarını nükleer alan ile ilgili çözümlerin geliştirilmesine ve planlama süreçlerine aktif olarak dahil edeceğini,
 • Nükleer güvenlikle ilgili en ileri teknik ve yönetimsel uygulamaları bünyesinde barındıran etkin süreçleri, sistemleri ve düzenlemeleri sürdüreceğini,
 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken kullandığı alt yapının sağlam, ilgili prosedürlerin doğru ve çalışanlarının güvenilir, yetkin ve uygun şekilde deneyimli olmasını sağlayacağını,
 • Proje yönetimine yönelik tam zamanlı çalışan istihdam edileceğini,
 • Kapsamlı ve sistematik bir değerlendirme süreci vasıtasıyla tehlikelerin, risklerin ve bunların kontrolünün etkin biçimde anlaşılmasını sağlayacağını,
 • Çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken misillemeden korunmasını,
 • Kazalar da dahil olmak üzere, radyasyondan kaynaklanan risklerin makul ölçüde uygulanabilir olarak kontrol edilmesine yönelik prosedürlerin uygulandığının ve sürdürüldüğünün kontrol edilmesini,
 • Acil durum hazırlığı ve müdahalesine yönelik prosedürlerin uygulandığının ve sürdürüldüğünün kontrol edilmesini,
taahhüt eder.
Bizi Takip Edin: