SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Türk Loydu Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite Politikası

Türk Loydu Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite Politikası

Türk Loydu ;

 • Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirliğin sürdürülmesini,
 • Türk Loydu Etik Prensipleri’ne uyulmasını,
 • Müşteriler tarafından talep edilen şartlar ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri de dahil olmak üzere, tabi olunan yasal mevzuata, kurallara, standartlara uygun hizmet vereceğini,
 • Geliştirdiği kurallar ve gerçekleştirdiği hizmetlerle; can ve mal emniyetinin ve çevrenin korunmasının sağlanmasına katkıda bulunacağını,
 • Şirketin stratejik yönü doğrultusunda hareket etmek ve şirket hedeflerine ulaşmak için çalışanların üst düzey motivasyonunu sağlayacağını,
 • Uluslararası pazar gereklilikleri doğrultusunda müşterilerimizin beklentilerine cevap verebilmek için yeni yetkiler ve uluslararası tanınırlıklar edinmek ve sürdürmek üzere gayret edeceğini,
 • Müşteri memnuniyetinin; müşteri beklentileri doğrultusunda, zamanında ve eşit seviyede hizmet verilerek sağlanmasını,
 • Yüksek nitelikli teknik çalışan kadrosunun sürekliliğini sağlamak üzere etkin eğitim ve vasıflandırma sisteminin sağlanmasını,
 • Şirketin bağlamına ve hizmet süreçlerine ilişkin risklerin ve fırsatların yönetilmesini,
 • Çalışanlarının yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve güvenlikleri için gerekli ortam şartları ve kaynakları sağlamayı,
 • İşlerin sahada güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için müşterilerinden gerekli kaynağın sağlanmasını talep edeceğini,
 • Çalışanlarına sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumlarda gerekli sağlık ve emniyet şartları sağlanana kadar hizmet sunmama yetkisini ve sorumluluğunu tanıyacağını,
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda karar alırken çalışanlarına ve çalışan temsilcilerine danışarak katılımlarını sağlayacağını,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun faaliyetlerinin desteklenmesini,
 • Çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken misillemeden korunmasını,
 • Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilincini sürekli yüksek tutacağını,
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerde çevresel etkileri değerlendireceğini, çevresel etkilerin minimize edilmesini ve kirliliğin önlenmesini,
 • Kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını,
 • Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite performansını; bu amaçla belirlenmiş anahtar performans göstergeleri, hedefleri ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi yoluyla sürekli iyileştirileceğini,


taahhüt eder.

Bizi Takip Edin: