SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık Taahhüdü

Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık Taahhüdü

TÜRK LOYDU can, mal ve çevre korumayı amaçlayarak uygunluk değerlendirme hizmeti veren bağımsız, tarafsız, güvenilir, uzman ulusal bir kurumdur.

Bu kapsamda TÜRK LOYDU Üst Yönetimi;

TÜRK LOYDU’nun, müşteri talepleri arasında ayrım gözetmeksizin; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük esaslarına dayanarak ve TÜRK LOYDU Etik Prensiplerine sıkıca bağlı kalarak gerçekleştirdiğini ve hiçbir kurumla çıkar ilişkisi bulunmadığını,

Personelinin; iç, dış, ticari, maddi ve diğer etkenlerden etkilenmeksizin bağımsız olarak çalıştığını, hiçbir grup veya kurumla çıkar amaçlı ilişkilerde bulunmadığını, kararlarını olumsuz etkileyebilecek her tür etkileşimden uzak durduğunu

İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan hizmet taleplerine taraflar arasında ayrım yapılmaksızın TÜRK LOYDU tarafından belirlenmiş ve dokümante edilmiş esaslar çerçevesinde hizmet verildiğini ve TÜRK LOYDU’nda uygulanmakta olan tüm prosedürlerin ayırım yapmaksızın uygulandığını,

TÜRK LOYDU Etik Prensiplerine, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarına uygun olarak çalışıldığını taahhüt eder,

Bu taahhüdü yerine getirmek için;

  • Oryantasyon ve Motivasyon Eğitimleri ile, “Türk Loydu Etik Prensipleri” ve “Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi” konusunda bilgilendirme yapılarak, farkındalık sağlanır.
  • TÜRK LOYDU faaliyetlerinde görev alan tüm personel (Üst Yönetim, Yönetim, Komite Üyeleri,  personel ve tedarikçiler) “Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi” imzalar.
  • TÜRK LOYDU faaliyetlerinde görev alan tüm personel için periyodik olarak tarafsızlık ve bağımsızlık risk analizi yapılır. Organizasyonel yapı ve gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında tarafsızlık ve bağımsızlığı etkileyecek çıkar çatışmaları analiz edilerek, gerekli önlemler alınmak suretiyle, risklerin azaltılması sağlanır.
Bizi Takip Edin: