SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
TIC Uyum Kodu ve Prensiplerine Uyum

TIC Uyum Kodu ve Prensiplerine Uyum


TIC (Testing, Inspection and Certification) Konseyi bağmsız üçüncü taraf doğrulama hizmeti veren kuruluşları temsilen, IFIA ve CEOC üyelerinin birleşerek, sektörün sunduğu hizmetlerin kalitesini ve kapsamını korumak, geliştirmek ve sektördeki kuruluşların arasındaki iş birliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuş uluslararsı bir federasyondur. TIC Uyum Kodu, TIC Konseyinin yayınlamış olduğu uyum kodudur.
 
Türk Loydu’ nun müşterilerine sağladığı değer güvendir. Türk Loydu’ nun başarısı iş birliğinde bulunduğu taraflarca muteber bir kurum olarak algılanmasına ve güvenilmesine bağlıdır. Bu sebeple güven ve dürüstlük temeli ile inşa edilen TIC Uyum Kodunu şirket kalite yönetimi sistemi içerisine entegre etmiş ve Etik Prensiplerini buna paralel olarak gözden geçirmiştir.  
 
TIC Uyum Kodu, teknik ve ticari faaliyetlerin profesyonel davranışlar ve etik anlayışı içerisinde aşağıda listelenen prensipler kapsamında yürütülmesine yöneliktir.
 
Dürüstlük
Çıkar Çatışması
Gizlilik ve Veri Koruması
Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele
Adil İş Yürütümü
İş Sağlığı ve Güvenliği
Adil Çalışma Şartları
 
TIC Konseyi üyeliğinin sağlanması için;
 
Türk Loydu uygulamalarının TIC Konseyi tarafından onaylanması, 
Şirket genelinde uygulanan bir Uyum Programı,
Koda uygun şekilde düzenlenmiş politika ve prensipler,
Tüm çalışanlara konu ile ilgili olarak eğitim verilmesi,
Koda uygunluğun düzenli aralıklarla kontrol edilmesi,
gerekmektedir.
 
Bu prensiplerin uygulanması ile ilgili esasları belirlemek için Türk Loydu’ nun Uyum Programı olan TIC Kod Uyum El Kitabı ve TIC Uyum Kodu Uygulama Rehberi yayınlanmıştır. Uygulamanın etkinliğinin sağlanması için, Uyum Programı bağımsız bir kuruluş tarafından yıllık olarak denetlenerek sonuçlar TIC Konseyine raporlanmaktadır.
 
Türk Loydu’ nun Uyum Programı ile ilgili olarak, öneri, yorum, şikayet ve sorularınız da dahil olmak üzere destek almak veya tanık olduğunuz veya şüphelendiğiniz ihlal olaylarını ihbar etmek için compliance@turkloydu.org adresinden Uyum Koordinatörüne ulaşabilirsiniz. 
 
Türk Loydu ile ilgili tüm taraflar, taciz, yıldırma, misilleme tehdidi olmaksızın Uyum Programı ile ilgili kaygılarını iletebilir veya bir ihlal olayını tespit ettikleri veya şüphelendiklerinde rapor edebilirler. Destek hattı ile bizlere ulaşan kişilerin kişisel bilgileri, yasal yükümlülüklerin sağlanması,  şirketin veya haksız yere veya kötü niyetle suçlanan kişilerin haklarının korunması gayesi saklı kalmak üzere, gizli tutulur. 
 
Uyum Koordinatörü: Aydın GÜRBÜZ
Destek Hattı : compliance@turkloydu.org

TIC Uyum Kodu Uygulama Rehberi
TL Etik Prensipleri

 
Bizi Takip Edin: