SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM SİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME ÜYE GİRİŞİ
Türk Loydu Ahlak Prensipleri

Türk Loydu Ahlak Prensipleri

TÜRK LOYDU can, mal ve çevre korumayı amaçlayarak denetim ve sertifikalandırma hizmeti veren bağımsız, tarafsız, güvenilir, uzman milli bir kurumdur ve tanınmışlığı ölçüsünde yaşamını sürdürür. Tarafsızlığını sürdürmesi ve uzmanlığını sürekli geliştirmesi ile gerçekleştirdiği hizmetler kabul görmeye devam eder. Bu “Ahlak Prensipleri” nin uygulanması TÜRK LOYDU’ nun tanınmışlığının sürdürülmesi konusunda önemli bir tedbirdir. TÜRK LOYDU çalışanları yürüttükleri her faaliyetin TÜRK LOYDU’nun bir göstergesi olduğunun daima bilincindedir.

GÜVENİLİRLİK

TÜRK LOYDU’ nun yaşamını sürdürmesinin en temel ölçütü güvenilirliğidir. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdürürken tamamen bilimsel uygulamaları esas alır.

BAĞIMSIZLIK ve TARAFSIZLIK

TÜRK LOYDU güvenilir bir kurum olmasını tarafsızlık ve bağımsızlığına borçludur. TÜRK LOYDU Vakfı’nın Vakıf Senedi ile garanti altına alınan yapısı itibariyle, hiç bir kişi, grup veya kuruluşun menfaat ilişkilerine karışmaz, kontrol altına girmez.

UZMANLIK

TÜRK LOYDU tarafsız ve güvenilirlik sıfatına uzmanlık kavramını katarak hizmetlerini tanınır kılar, böylelikle rekabet gücünü artırır. Çalışanlarına kendilerini sürekli geliştirmeleri amacı ile eğitim imkanı sunar. Gerektiğinde üniversite ve araştırma kurumları ile işbirliği yapar.

GİZLİLİK

TÜRK LOYDU, sörveyör, denetçi ve teknik personeli; işlerini, patent, lisans, yöntem bilgisi veya kullanımı uluslararası düzeyde, Avrupa Birliği düzeyinde ya da ulusal düzeyde yasal koruma altında olan her türlü bilgi ve belgeler dahil olmak üzere, müşterilerinin fikri mülkiyet haklarına halel getirmeden yapar ve her ne şart altında olursa olsun, uygunluk değerlendirme işleri sırasında TÜRK LOYDU ya da istihdam ettiği sörveyör, denetçi ve teknik personeli tarafından edinilen ticari özellikli bilgileri başkalarına aktarmaz veya ifşa etmez.

DAVRANIŞ

TÜRK LOYDU çalışanları aşağıdaki davranışlara titizlikle uyarlar;

  • Görevini yerine getirirken çalışma arkadaşlarına, müşterilere ve üçüncü taraflara karşı saygılı, dürüst ve tarafsız davranır.
  • Kişisel, ailevi ya da iş ilişkisi bulunan müşteri ve ilgili taraflardan gelecek hizmet taleplerine bağlı işlerde görev almaz.
  • Çıkar çatışması yaratacak aktivitelerde bulunmazlar.
  • Her müşteri ve çalışma arkadaşına aynı profesyonellik düzeyi ve güvenilirlikte hizmet üretir.
  • Uzmanlaşarak mesleğinde ilerlemek için çaba gösterir, mesleki saygınlığının artması için sürekli araştırır, kendini geliştirir.
  • Benzer faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip eder, gelişmelerden haberdar olur.
  • Görevini icra ederken güvenlik, sağlık, çevrenin korunması ve toplum refahını ön planda tutar.
  • Görevini, dürüstlük ve onurunu koruyarak icra eder ve geliştirir.
  • Görevini icra ederken elde ettiği gizliliği olan bilgileri hiç bir şekilde üçüncü taraflara vermez.
  • Kendi kariyerini geliştirmek için gösterdiği çabayı, sorumluluğunda olan çalışanları için de gösterir, kendilerini geliştirmeleri için fırsat tanır ve destek sağlar.

 

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#168#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 00
Faks: +90 216 581 38 00
E-Posta: info@turkloydu.org
E-Posta:
Bizi Takip Edin: