SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Tamamlanan Arge Projeleri

Tamamlanan Arge Projeleri


Kurtarma Ve Yedekleme Gemilerinin Klaslanması
TCG Akın. TCG Işın ve TCG Alemdar, yara alan/karaya oturan/arıza yapan askeri gemilerin ve denizaltıların kurtarılması ve yedeklenmesi faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye’de inşa edilmiştir. Bu proje kapsamında edinilen bilgiler eşliğinde, gemi inşa kurallarının belirlenmesi, bu kurallara uygun prototip planların onaylanması ve gemiler üzerinde makine-ekipmanların sertifikalandırılması başarıyla tamamlanmıştır.
AltText AltText AltText

Amfibi Tank Çıkarma Gemilerinin Klaslanması
TCG Bayraktar, Amfibi harekat icra görevi, İdari ve lojistik görev fonksiyonlarına destek, Uluslararası barışı destekleme, Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevi, İnsani yardım, Tahliye harekatı görevlerini üstlenmek üzere inşa edilmiştir. Bu proje kapsamında edinilen bilgiler eşliğinde, gemi inşa kurallarının belirlenmesi, bu kurallara uygun prototip planların onaylanması ve gemiler üzerinde makine-ekipmanların sertifikalandırılması başarıyla tamamlanmıştır.

 
AltText


Sismik Araştırma Gemisinin Klaslanması
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Türkiye’de inşa edilen ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisidir. Bu proje kapsamında edinilen bilgiler eşliğinde, gemi inşa kurallarının belirlenmesi, bu kurallara uygun prototip planların onaylanması ve gemiler üzerinde makine-ekipmanların sertifikalandırılması başarıyla tamamlanmıştır.

 
AltText

Milgem
Milgem projesi kapsamında inşa edilen denizaltı savunma harbi, keşif ve karakol gemisi TCG Heybeliada için üretilen planların dünya genelinde kabul gören askeri gemi inşa standartlarına göre TL tarafından kontrol edilip onaylanmıştır. Bu kapsamında projenim uluslararası inşa kurallarına göre uygulanabilirliği doğrulanıp, yeni inşa aşamasında edinilen bilgiler ile TL askeri gemi inşa kuralları revize edilmiştir.

 
AltText

Pil Beslemeli Sıfır Emisyonlu Römorkör Klaslanması
Fosil yakıtların yakılması sırasında açığa sera gazları dünyamız için büyük tehlike oluşturmaktadır. Atmosfer içinde seviyesi günden güne artan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazot monoksit (N2O) ve ozon (O3) gazları sera etkisi oluşmasına sebep olmaktadır. Sera etkisi ile dünyamızın atmosfer ve yer kabuğu sıcaklığı artmakta ve doğal olmayan bu artışın gelecek yıllarda en kötü sonucu olarak ise buzulların hızla erimesi gösterilmektedir. Uluslararası kuruluşlar ve örgütler bu konu üzerine çeşitli projeler yürütmekte devletler de tüm bunlar için kaynaklar ayırmaktadır. 
Türk Loydu bu aşamada lityum iyon akü tahrikli tekneler için kendi kurallarını geliştirmeye başlamış ve dünyada ilk defa batarya (elektrik) tahrikle romörkör hizmeti vermek üzere üretilen Zee TUG projesinin klaslama faaliyetlerini yürütmüştür.

Klasik tahrik sistemleri yerlerini elektrik tahrikli, batarya tahrikli, yenilebilir enerji kaynaklarından tahrikli ve hidrojen yakıt pili tahrikli sistemlere bırakmaktadır.  Enerji kaynağı olarak zararlı emisyon gazları çıkarmayan  lityum bataryalar, yüksek şarj kapasiteli kapasitörler, yenilebilir kaynakları  ve hidrojen yakıt pilleri gibi kaynaklar uygulama projelerinde kullanılmaya başlamıştır. Türk Loydu Uyg. Değ. A.Ş.  (TL) denizcilik sektöründeki bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Sektörün klaslama ve ürün sertifikasyon ihtiyaçlarının karşılanması için bu sistemlere yönelik kural setlerini hazırlamaktadır. Kurallar ilgili uluslar arası ve ulusal standartların ışığında, gemilerde can güvenliği ve mal ve çevre emniyetinin sağlanması ana hedefine göre oluşturulmaktadır. Hâlihazırda TL’nin bataryalı tahrik sistemleri ve yakıt pili tahrik sistemlerinin gemilerde kullanımına ilişkin kılavuzları yayınlanmıştır. Bu yayınlar sektördeki gelişmeler ve kullanım tecrübelerinden elde edilen girdilere göre revize edilmektedir.

 
AltText

Mared (Maritime Education for Energy Efficiency)
MarED (Gemilerde Enerji Verimliliği)  başlıklı  Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim ve Öğretimde Stratejik Ortaklıklar (Yenilik Geliştirme) projesi İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi koordinatörlüğünde  ve Türk Loydu, Strathclyde Üniversitesi (İskoçya),  Calmac Ferries (İskoçya), Orka Informatics(Türkiye) ve A.P.&A Limited  ortaklıklarıyla yürütülmektedir.
 
Denizcilik eğitim ve öğretim programları MARPOL Annex 6 altında enerji politikalarını anlamak ve enerji tasarrufu uygulamalarını ve teknolojilerini değerlendirmek için gereken eğitimleri içermemektedir. Bu da çalışanların enerji verimliliği uygulamalarını sadece pratik deneyimler ile öğrenmesine ve sıklıkla bu konuda hatalar yapmasına sebep olmaktadır.
 
MarED projesi gemilerde enerji veririmliliği ile ilgili uluslararası düzenlemelerin doğru uygulanması için çevrimiçi eğitim modülü geliştirerek deniz ve kara personellerinin enerji beceri boşluklarının doldurulmasını sağlayacak, geliştirdiği çevrimiçi değerlendirme aracı ile de bu eğitim modülünün kazanımlarının test edilmesine de imkan sunacaktır.

Neocol (Navigational Equipment Oriented COLregs Training)
Uluslarası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (ColRegs) hakkında kural teorisini öğretmek / öğrenmek için şu anda çok sayıda eğitim materyali mevcuttur.
Yine de, deniz kazalarının sayısının sürekli yüksek oluşu, üniversitelerde ve akademilerde öğretilenler ile seyir halindeki memurlar tarafından gerçek koşullarda denizdeki gerçek uygulamalar arasında önemli bir fark olduğunu kanıtlamaktadır.

Günümüz teknolojileri, gemilerin çalışma biçimini değiştirdi ve bu teknolojilerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için bir ihtiyaç doğurdu. Örneğin, gelişmiş entegre navigasyon sistemleri, ARPA ve ECDIS gibi ekipmanların tanıtılmasıyla, artık çarpışmayı önlemek için harekete geçme açısından karar verme süreci daha iyi desteklenmektedir.
Bununla birlikte, Deniz Eğitim ve Öğretim Merkezleri müfredatları, çoğu zaman güncel navigasyon teknolojileri ile ColRegs dersleri arasında gerekli bağlantıyı sağlamazlar.
Zabıtlar, bu iki yeterliliği, pratik çalışmalarını bir gemide başlattıktan sonra birleştirerek karar destek sistemlerinden yanlışlıkla yararlanabilir ve çarpışma durumlarını yanlış bir şekilde yorumlayabilirler.En kötüsü de genç zabıtlar, modern teknik araçlarla çok fazla kolaylık beklemektedirler.

NEO-COL projesi, teori ile gerçek uygulama arasındaki farkları belirleyerek ve çarpışma yönetmeliklerinin öğretilmesine modern elektronik navigasyon cihazlarını dahil etmek için en gerçekçi yolu geliştirerek bu beceri boşluğunu kapatacaktır.

NEO-COL, aşağıdakiler için bir ihtiyaç analizi ve geçmişteki çarpışmaların incelenmesini yapacak:

• Modern elektronik navigasyon cihazlarını, mevcut tüm navigasyon ekipmanı ve araçlarını dikkate alarak her tip gemi için özelleştirilmiş Çarpışma Kuralları öğretimine dahil etmek için mümkün olan en gerçekçi ve en etkili yol için bir çevrimiçi Eğitim Kursu hazırlamak, ve

• Yeni edinilen beceriler için kullanıcıya orijinal bir sertifika sağlayan bir Değerlendirme Aracı tasarlamak.

NEO-COL çevrimiçi Eğitim Kursu tarafından sunulan eğitimin, gemideki belirli teçhizata göre belirli senaryolarda ColRegs’in nasıl uygulanacağı konusunda kullanıcıya özel bilgi vererek denizciler üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır.Bu projeyle sağlanan modül ve değerlendirme sonrasında, denizci, düzeltici eylemi gerçekleştirerek potansiyel bir çarpışma durumunu doğru bir şekilde yorumlamak için daha iyi bilgi ve becerilere sahip olacaktır.

NEO-COL, deniz trafiği kolaylığı, denizdeki can güvenliği ve denizlerin çevresel korunmasına katkıda bulunacaktır.

Seamap (Searching the Extensive Application at Maritime Protocol)
SEAMAP projesinin ortakları arasında; proje üretimi, yönetimi ve yaygınlaştırma konularında deneyimli Tuzla Kaymakamlığı, denizcilik, enerji, ulaşım ve lojistik, inşaat, imalat ve savunma sanayi sektörlerinde klaslama, sertifikasyon ve sistem belgelendirme hizmetleri veren merkezi Tuzla’da bulunan Türk Loydu, İspanya’nın Mayorka adasından tekne-yat kaptanlığı konularında eğitimler veren Sea Teach, Romanya’dan Constanta (Köstence) Denizcilik Üniversitesi, Polonya’dan yazılım ve BIT alanında deneyimli Danmar Computers yer almaktadır.

SEAMAP projesinin 4 temel amacı bulunmaktadır:
  • Uluslararası denizcilik sektöründeki kariyer olanaklarının ve personel niteliklerini tanınmasına destek sağlayarak, mesleki eğitim ve iş dünyası arasında işbirliğini arttırmak ve denizcilik alanında eğitim almak, çalışmak ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak isteyen kişileri, işverenler ile buluşturmak,
  • Gemiadamı ve denizcilik sektöründe çalışan diğer tüm personelin niteliklerine uygun sektörel iş fırsatlarını tek platformda toplamak,
  • Denizcilik hizmet sektörü ve gemi inşaa endüstrisi alanında girişimcilik becerilerini arttırmak için ihtiyaç analizi çalışmasını gerçekleştirmek,
  • Denizcilik sektöründe iş arayanlarla, işe alım ve yerleştirme kuruluşlarını bir araya getirecek web tabanlı bir platform geliştirmek, sektörün ihtiyaç duyduğu     nitelikli personelin mesleki yeterliliklerini arttırmalarına destek olmak.

Skills Beyond The Seas
Türk Loydu’nun proje ortağı olduğu proje, Erasmus+ KA2 mesleki eğitim ve öğretim için stratejik partnerlik kapsamında Sea Teach koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Proje konsorsiyumu; Sea Teach (İspanya), Türk Loydu, Universitat Politecnica De Catalunya (İspanya) Danmar Computers LLC (Polonya) ve Pomorski Fakultet U Rijeci (Hırvatistan) olmak üzere 5 ortaktan oluşmaktadır.
 
Denizcilik sektöründe halen büyük miktarda denizci talebi olmasına rağmen, genç denizcilerin gelecekteki istihdamı ve kariyer yolları belirsizlik içerisindedir. Skills Beyond The Seas projesi, denizcilere ve denizcilik öğrencilerine  formal ve informal becerilerinin ayrıntılı bir listesini sunacak ve sahip oldukları bu beceriler ile karada çalışabilecekleri yeni kariyer yolları önerecek olan iki web temelli araç tasarlayacaktır.

İda Oto-Sevk (İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi için Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası)
Bu proje ile Türkiye’de otonom deniz araçları ile gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinin belirlenmiş yol haritası ile sistematik olarak planlanması yapılacaktır. Böylece hem ilgili paydaşlar ile bilgi ve deneyim alışverişi sağlanacak hem de otonom deniz araçlarının her bir odak teknolojisinin görev dağılımı yapılarak ülke içindeki rekabet yerine yurt dışı rekabeti oluşturacak bir görev paylaşımı sağlanmış olacaktır.
Projenin en önemli özgün katkısı, deniz sistemleri sektöründe yerli sanayinin dünyadaki örnekleri ve rakipleri ile karşılaştırmalı teknolojik olgunluk seviyesi analizlerinin yapılması ve gelişim alanlarının ortaya çıkarılması olacaktır. Projenin bir diğer hedefi, akıllı şehirlerin alt başlıklarından biri olan denizyolu ulaşım alanının gelişmesinde, yeni fikirlerin ticarileştirilmesi, yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması, sektöre yönelik nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, denizyolu ulaşımı sektörünün Ar-Ge ve yenilik kabiliyetlerinin artırılması ve gemi inşa gibi katma değeri yüksek girişimlerin teşviki gibi hususlarda öneriler geliştirmektir.
Bizi Takip Edin: