SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Organizasyonel Dayanıklılık Yetkinlik Değerlendirme

Organizasyonel Dayanıklılık Yetkinlik Değerlendirme

Akademik çevrelerce «dayanıklılık» kavramının bugünkü anlamıyla tanımlanmaya ve tartışılmaya başlanması 2000’li yılların başında olmuştur. ISO (International Organization for Standardization) tanımı ile “Organizasyonel Dayanıklılık”, bir organizasyonun değişen çevresel şartları özümseme ve onlara uyum gösterme becerisidir.

Günümüzde Organizasyonel Dayanıklılık ile ilgili standartlar yayınlanmış olup, alt grup standartlar geliştirilmeye devam edilmektedir.

Değişim o kadar hızla ve ani olarak gerçekleşiyor ki, içinde bulunduğumuz şartlarda artık uzun vadeli stratejik planlar yapmak mümkün olamıyor. Geçmişte 10 yıllık, 5 yıllık planlar belirli bir sapma ile de olsa yapılabilirken, şimdilerde bu tahminleme önümüzdeki 2-3 yıl için bile yapılamaz hale gelmiş durumda…

Araştırmalara göre S&P 500 listesinde yer alan kuruluşlar, 1965’li yıllarda yaklaşık 33 yıl kadar bu listede varolurken, 2030’dan sonra bu sürenin 5 yıla kadar düşmesi bekleniyor. Bir başka deyişle, gelecekte var olmanın şartı “organizasyonel dayanıklılık”!

Cranfield Üniversitesi organizasyonel dayanıklılığı ‘‘Bir kuruluşun uzun vadede hayatta kalabilmesi ve refahını artırabilmesi için daha da sıklaşan değişim gereksinimlerini ve ani gelişen tehditleri öngörebilme, karşılaşılabilecek yeni duruma hazırlanma, hızla cevap verebilme ve uyum sağlayabilme yeteneğidir’ şeklinde tanımlıyor.

Tüm bunlar akademik çevrelerin, iş insanlarının ve liderlerin dayanıklılık konusunda düşünmelerini, çalışmalarını ve modeller geliştirmelerini zorunlu kılıyor. Şimdiye kadar geliştirilen modeller, kuruluşların organizasyonel dayanıklılıklarını tarifleyecek kriterleri belirleme temelinde oluşturuldu. Bu sayede kuruluş liderleri organizasyonel dayanıklılık ölçütlerini anlamış oldular ancak kendilerini ölçümleyemediklerinden harekete geçmekte zorlandılar. Hatta bu konuda yapılan bir araştırmaya göre ankete katılan liderlerin % 88’i Organizasyonel Dayanıklılık yaklaşımının kurumları için bir öncelik olduğunu; % 76’sı uzun vade büyüme için Organizasyonel Dayanıklılık’ın bir ön şart olduğunu söylemekle birlikte sadece % 29’u kurumlarında Organizasyonel Dayanıklılık prensiplerinin uygulandığını belirtmişlerdir.

Dünyadaki eğilimleri yakından takip edip, sektörün ve paydaşlarının ilgili konularda bilgilenmeleri ve konumlanmaları için çalışan Türk Loydu, Organizasyonel Dayanıklılık konusunda da öncü bir adım atmaktadır. Türk Loydu, kuruluşların bu kavramla tanışmaları ve öncelikle kendilerini konumlandırmak amacıyla ölçümleme yapmaları gereğini tespit etmiş ve bu boşluğu gidermek üzere Arden Eğitim ve Yönetim Koçluğu Ltd. (www.ardenkocluk.com) ile stratejik bir iş birliği yapmıştır.

Arden, Organizasyonel Dayanıklılık ile ilgili eğitim, araştırma, yayın, ölçümleme ve belgelendirme konularında dünya çapında lider olan Amerika menşeli ICOR (The International Consortium for Organizational Resilience www.build-resilience.org ) Vakfı’nın Türkiye’deki münhasır temsilcisidir.
 
AltText
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#178#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 18
Faks: +90 216 581 38 20
E-Posta: endustri@turkloydu.org
E-Posta: teklif-endustri@turkloydu.org
(teklif talepleri için)
Bizi Takip Edin: