SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

  • Organizasyonel dayanıklılık ölçümleme hizmeti neleri kapsar?
Bir kuruluşun, ICOR’un (The International Consortium for Organizational Resilience) geliştirdiği modelle belirlenmiş 5 boyut, 17 strateji, 95 yetkinlik ve 6 davranış üzerinden dayanıklılığının ölçümlenmesi ve 3 seviyede konumlandırılması hizmetidir. Çalışmanın sonunda kuruluşun üst yönetimine, dayanıklılık konusunda güçlü yanlarını ve gelecekte de var olabilmek için gidermesi gereken eksiklikleri, doldurması gereken boşlukları anlatan bir C-Suite rapor sunulur.  
 
  • Hizmet şekli nedir, nasıl bir hizmet verilecek?
Ölçümleme 3 farklı teknikle yapılır: çalışan anketleri, çeşitli seviyelerde çalıştaylar ve mülakatlar, doküman inceleme.
 
  • Hizmet sonunda firma ne edinecek?
Organizasyonel dayanıklılık üst yönetimin sorumluluğunda olduğundan, üst yönetim için bir rapor hazırlanır ve sunulur. Kuruluş, ölçümleme sonucunda elde edilen puana göre 3 seviyeden biri (Merit/Leadership/Excellence) ile sertifikalandırılır.
 
  • Nerede ve kimlerle hizmet verilecek?
Hizmet kuruluşun sahasında, uluslararası şirketlerde üst düzey yönetici seviyesinde görev yapmış süreç, yöntem ve yönetişim konularında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
 
  • Belgenin ve raporun geçerlilik süresi nedir?
Belgenin ve raporun bir geçerlilik süresi yoktur. Kuruluşların ‘excellence’ seviyesini hedef alarak iyileştirmeleri gerçekleştirdikçe yeniden dayanıklılık ölçümlemesi yapması, sonrasında da mevcut durumu koruyup korumadıklarını anlamak için 2 yılda bir ölçümlemeyi tekrarlaması önerilir.
 
  • Nasıl ve ne kadar süren bir çalışma modeli gerekir?
Çalışma süresi kuruluşun büyüklüğü, süreçlerinin karmaşıklığı ve olgunluk seviyesine göre değişiklik gösterebilmekle birlikte  toplam 16 haftalık bir süreci kapsar ve bunun ortalama 15 günü sahada kuruluş temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilir.
 
  • Yayınlanan standartlar nelerdir?
Organizasyonel Dayanıklılık konusunda yazılmış ilk standart BS 65000:2014’tür. Sonrasında ISO tarafından ISO 22316:2017 yayınlanmıştır. Şu anda ISO 22316’yı destekleyen bir seri alt grup standart geliştirilme aşamasındadır, bunlar “ISO 22336- Guidelines for Organizational Resilience Policy and Strategy” ve “ISO 22371-Urban Resilience” standartlarıdır.
Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. (#178#)
Merkez
Adres:
Telefon: +90 216 581 37 18
Faks: +90 216 581 38 20
E-Posta: endustri@turkloydu.org
E-Posta: teklif-endustri@turkloydu.org
(teklif talepleri için)
Bizi Takip Edin: