SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Liman Devleti Kontrolleri

Liman Devleti Kontrolleri

Denizcilik taşımacılığının bileşeni olan gemilerin Liman Devleti Denetimlerindeki başarı oranını arttırmak ve denetim bilincini oluşturmak amacıyla Türk Loydu tarafından hazırlanan 2020 PSC Yıllık Raporu yayınlandı. Yayınlanan raporun; tüm gemi kaptanlarına, gemi sahipleri ve işletmecilerine Liman Devleti Denetimlerine yönelik olarak yapılan hazırlıklar aşamasında yardımcı olması beklenmektedir.  

2020 Liman Devleti Denetimleri (PSC) Yıllık Raporu; Liman Devleti Denetimleri öncesi yapılması gereken hazırlıkları, denetleme ve tutulmalara ait istatistiksel analizleri, en çok kaydedilen ve tutulmaya sebep olan kusurları, bu kusurların incelenmesi ve analizini, Liman Devleti Denetimleri ile ilgili güncel gelişmeleri içeren bir rapordur. 

Gemilerdeki standartları sürekli olarak yükseltmek için bir Liman Devleti Kontrol Prosedürü ve bir Filo İzleme Prosedürü mevcuttur. Türk Loydu klaslı gemilerde de bu prosedürler kapsamında; tüm PSC denetimleri gözden geçirilir, tüm eksiklikleri kayıt altına alınır ve bu eksiklikler sistematik olarak giderilir.

2019 yılı denetimlerinde Türk Loydu’nun yetkilendirilmiş kuruluş olduğu gemiler Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı’nda (Paris MoU) %3,6 tutuklama oranına sahiptir. Türk Loydu’nun Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı’ndaki başarısı her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşmakta ve her yıl yeni tarihi başarılara imza atmaktadır. Bu orana ulaşmanın en önemli etkenlerden biri de filo izleme sistemimizdir. İzleme faaliyetleri kapsamında; Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) tespit edilen tüm bulgular ile araştırma süreçleri sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek, filomuzda bulunan gemiler için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Türk Loydu; tutulmaları önlemek amacıyla çalışan uzman ekibi ile birlikte Liman Devleti Kontrolleri'nin günlük takibi ve analizinin yanı sıra filo izleme alanında gerçekleştirilen dijitalleşme ve iyileştirmeler sayesinde tarihi başarıya ulaşarak; Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Performans Tablosu’nda son 14 yıldır devam eden başarılı performansını korumaya devam etmektedir.

Liman Devleti Denetimleri 
Liman Devleti Denetimleri (PSC), geminin ve ekipmanının durumunun uluslararası düzenlemelere uygun olduğunu ve geminin bu kurallara uygun olarak işletildiğini denetlemek için yapılan ulusal limanlardaki yabancı gemilerin denetlenmesidir. Liman Devleti Denetimleri, emniyet, güvenlik ve çevre açısından standart altı deniz taşımacılığı ile mücadelede önemli bir role sahiptir. Liman Devleti Denetimlerinde hedef, standart altı çalışan gemileri belirleyerek, deniz taşımacılığının uluslararası kurallara uygun olarak çalışmasını sağlamaktır.
 
Türk Loydu 2020 PSC Yıllık Raporu’nu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

Liman Devleti Kontrolleri Kontrol Tablosu
PSC Yıllık Raporu 2020 |HTML 5 PDF
PSC Yıllık Raporu 2018 |HTML 5 PDF
PSC Yıllık Raporu 2017 |HTML 5 PDF

Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC)
 
Paris Memorandumu (Paris MoU) ve Tokyo Memorandumu (Tokyo MoU) Üye Otoriteleri, 1 Eylül-30 Kasım 2019 tarihleri arasında "Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri" konusunda Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) yürüteceklerdir.  Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası, Paris Memorandumu ve Tokyo Memorandumu Üye Otoritelerinin limanlarında Liman Devleti Denetimine elverişli gemilerde veya Liman Devleti Denetimlerinde, Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası döneminde gerçekleştirilecektir. Gemilerin, ulusal Liman Devleti Denetimi otoritelerinin kullandığı normal yöntemlere uygun olarak denetlenmesi hedeflenmelidir. Bir gemi, Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası dönemi içinde standart kontrol listesinin de yer aldığı tek bir denetime tabi olmalıdır.
 
Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) |HTML 5 PDF
CIC Kontrol Listesi |HTML 5 PDF
Bizi Takip Edin: