SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Liman Devleti Kontrolleri

Liman Devleti Kontrolleri

Liman Devleti Denetimleri (PSC), geminin ve ekipmanının durumunun uluslararası düzenlemelere uygun olup olmadığını ve geminin bu kurallara uygun olarak işletilip işletilmediğini denetlemek için ulusal limanlardaki yabancı gemilerin denetlenmesidir. Bu denetimler, emniyet, güvenlik ve çevre açısından standart altı deniz taşımacılığı ile mücadelede önemli bir role sahiptir. Liman Devleti Denetimlerinin hedefi, standart altı çalışan gemileri belirleyerek, deniz taşımacılığının uluslararası kurallara uygun olarak çalışmasını sağlamaktır.

Gemilerdeki standartları sürekli olarak yükseltmek için Türk Loydu Liman Devleti Kontrol Prosedürü ve Filo İzleme Prosedürü mevcuttur. Türk Loydu klaslı gemilerde de bu prosedürler kapsamında, Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) tespit edilen tüm bulgular ile araştırma süreçleri sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek, filomuzda bulunan gemiler için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Türk Loydu, tutuklamaları önlemek amacıyla çalışan uzman ekibi ile birlikte Liman Devleti Kontrolleri'nin günlük takibi ve analizinin yanı sıra filo izleme alanında gerçekleştirilen dijitalleşme ve iyileştirmeler sayesinde performansını korumaya devam etmektedir.
Denizcilik taşımacılığının bileşeni olan gemilerin Liman Devleti Denetimlerindeki başarı oranını arttırmak ve denetim bilincini oluşturmak amacıyla Türk Loydu tarafından hazırlanan PSC Yıllık Raporu 2024 versiyonu yayınlandı. Bu raporun, tüm gemi kaptanlarına, gemi sahiplerine ve işletmecilere Liman Devleti Denetimlerine yönelik hazırlık süreçlerinde yardımcı olması beklenmektedir. Liman Devleti Denetimleri (PSC) 2024 Versiyonu Raporu; Liman Devleti Denetimleri öncesi yapılması gereken hazırlıkları, denetleme ve tutulmalara ait istatistiksel analizleri, en çok kaydedilen ve tutulmaya sebep olan kusurları, bu kusurların incelenmesi ve analizini, Liman Devleti Denetimleri ile ilgili güncel gelişmeleri içeren bir rapordur. 

Türk Loydu PSC Yıllık Raporu 2024 Versiyonu’nu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

PSC Yıllık Raporu 2024 |HTML 5PDF
PSC Yıllık Raporu 2020 |HTML 5PDF
PSC Yıllık Raporu 2018 |HTML 5PDF


Türk Loydu 2024 Liman Devleti Kontrolleri Tablosu’nu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz
Liman Devleti Kontrolleri Kontrol Tablosu

Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) 2024
2024 yılında Paris MoU ve Tokyo MoU başta olmak üzere diğer memorandumlarda, 1 Eylül - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında 3 ay süreyle "MLC 2006 kapsamında Gemiadamı maaşları ve İş sözleşmeleri" konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) uygulanacaktır. Söz konusu kampanya süresince öncelikle gemiadamı iş sözleşmelerinin uygunluğu, maaş ödemeleri (aylık olarak düzenli şekilde ödenmesi, iş sözleşmesine uygunluğu, izin ücreti, fazla mesai, ikramiye ödemeleri, kesinti içermesi durumunda sözleşmeye uygunluk vb.), mali güvence teminatının uygunluğu (ölüm ve uzun süreli sakatlık durumlarında gemi adamının ülkeye geri dönüşü vb.) gibi konular denetlenecektir.
Paris MoU tarafından detaylar yayınlandığında, kampanya hakkında daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Konu hakkında yayınlamış olduğumuz PSC Bültenini aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

PSC Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası -2024 (İş Sözleşmeleri ve Maaşlar)

 

Bizi Takip Edin: