SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Liman Devleti Kontrolleri

Liman Devleti Kontrolleri

Liman Devleti Denetimleri (PSC), geminin ve ekipmanının durumunun uluslararası düzenlemelere uygun olduğunu ve geminin bu kurallara uygun olarak işletildiğini denetlemek için yapılan ulusal limanlardaki yabancı gemilerin denetlenmesidir. Liman Devleti Denetimleri, emniyet, güvenlik ve çevre açısından standart altı deniz taşımacılığı ile mücadelede önemli bir role sahiptir. Liman Devleti Denetimlerinde hedef, standart altı çalışan gemileri belirleyerek, deniz taşımacılığının uluslararası kurallara uygun olarak çalışmasını sağlamaktır.

Gemilerdeki standartları sürekli olarak yükseltmek için bir Liman Devleti Kontrol Prosedürü ve bir Filo İzleme Prosedürü mevcuttur. Türk Loydu klaslı gemilerde de bu prosedürler kapsamında; tüm PSC denetimleri gözden geçirilir, tüm eksiklikleri kayıt altına alınır ve bu eksiklikler sistematik olarak giderilir.


Denizcilik taşımacılığının bileşeni olan gemilerin Liman Devleti Denetimlerindeki başarı oranını arttırmak ve denetim bilincini oluşturmak amacıyla Türk Loydu tarafından hazırlanan 2020 PSC Yıllık Raporu yayınlandı. Yayınlanan raporun; tüm gemi kaptanlarına, gemi sahipleri ve işletmecilerine Liman Devleti Denetimlerine yönelik olarak yapılan hazırlıklar aşamasında yardımcı olması beklenmektedir.  

2020 Liman Devleti Denetimleri (PSC) Yıllık Raporu; Liman Devleti Denetimleri öncesi yapılması gereken hazırlıkları, denetleme ve tutulmalara ait istatistiksel analizleri, en çok kaydedilen ve tutulmaya sebep olan kusurları, bu kusurların incelenmesi ve analizini, Liman Devleti Denetimleri ile ilgili güncel gelişmeleri içeren bir rapordur. 

2020 yılı denetimlerinde Türk Loydu’nun yetkilendirilmiş kuruluş olduğu gemiler Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı’nda (Paris MoU) %2,3 tutuklama oranına sahiptir. Türk Loydu’nun Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı’ndaki başarısı her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşmakta ve her yıl yeni tarihi başarılara imza atmaktadır. Bu orana ulaşmanın en önemli etkenlerden biri de filo izleme sistemimizdir. İzleme faaliyetleri kapsamında; Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) tespit edilen tüm bulgular ile araştırma süreçleri sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek, filomuzda bulunan gemiler için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Türk Loydu 2020 PSC Yıllık Raporu’nu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.  

PSC Yıllık Raporu 2020 |HTML 5PDF
PSC Yıllık Raporu 2018 |HTML 5PDF

Türk Loydu; tutulmaları önlemek amacıyla çalışan uzman ekibi ile birlikte Liman Devleti Kontrolleri'nin günlük takibi ve analizinin yanı sıra filo izleme alanında gerçekleştirilen dijitalleşme ve iyileştirmeler sayesinde tarihi başarıya ulaşarak; Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Performans Tablosu’nda son 16 yıldır devam eden başarılı performansını korumaya devam etmektedir.
Türk Loydu 2021 Liman Devleti Kontrolleri Tablosu’nu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz.  

Liman Devleti Kontrolleri Kontrol Tablosu
STCW Konulu Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) 
Her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda düzenlenen PSC Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) 1 Eylül - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında “STCW” konusunda gerçekleştirilecektir. Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ilgili denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen, 15 Haziran - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından STCW konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacaktır. Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca, Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılan her belgelendirme, ön sörvey ve program dışı denetimde, bir sureti Ek'te gönderilmekte olan Paris MoU bölgesinde kullanılması planlanan kontrol listesi doldurulacak, bir nüshası gemiye bırakılacak, ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC-Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girilecektir. Kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı ve bulunan eksikliklerle ilgili olarak hangi eksiklik kodlarının kullanılacağı hakkındaki bilgilere Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) Doküman-CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberlerinden ulaşılabilecektir.
 
STCW Konulu Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) |HTML 5 PDF
CIC Kontrol Listesi |HTML 5 PDF
Bizi Takip Edin: