SEKTÖRLER HİZMETLER KOLAY ERİŞİM YAZILIMLARSİZİ DİNLİYORUZ E-ÖDEME
Batarya Tahrik Sistemleri

Batarya Tahrik Sistemleri


Batarya Tahrik Sistemleri

Fosil yakıtların yakılması sırasında açığa sera gazları dünyamız için büyük tehlike oluşturmaktadır. Atmosfer içinde seviyesi günden güne artan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazot monoksit (N2O) ve ozon (O3) gazları sera etkisi oluşmasına sebep olmaktadır. Sera etkisi ile dünyamızın atmosfer ve yer kabuğu sıcaklığı artmakta ve doğal olmayan bu artışın gelecek yıllarda en kötü sonucu olarak ise buzulların hızla erimesi gösterilmektedir. Uluslararası kuruluşlar ve örgütler bu konu üzerine çeşitli projeler yürütmekte devletler de tüm bunlar için kaynaklar ayırmaktadır. 

Birleşmiş milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Planları arasında “Denizlerde sıfır emisyon” hedefi yer almıştır. Bununla birlikte özellikle Norveç’in önderlik ettiği, dünya çevre mirası olan deniz ve kıyıların korunması adına getirilen bayrak devleti kurallarından ötürü, bu bölgelere giden yolcu gemilerinde ve feribotlarda temiz enerjiyle çalışabilme şartı aranmaya başlamıştır. Türkiye’deki kıyılarımızın da doğal güzelliklerini kaybetmeden kalabilmesi adına temiz enerji ile çalışan gemilerin teşvik edilmesi ve sayılarının artmasının faydası ileride görülecektir.

Bu kararın ve gelişen teknolojinin etkisi ile elektrik depolama ve yönetim sistemlerine (ESS - Energy Storage System) talep gün geçtikçe artmaktadır. Yenilenebilir teknolojide daha düşük bakım maliyetleri ve seyrek bakım aralıkları ve de temiz enerjiye yönelik artan küresel talep denizcilik sektörü içinde de değişim sinyalleri vermiş olup deniz araçlarında kullanılan sistemlerin tümüyle elektrik depolama birimleri ile sağlanması hususunda önemli adımlar atılmıştır.

Deniz araçlarında kullanılan lityum-ion külerden oluşan elektrik depolama birimi ESS (Energy Storage System) olarak tanımlanmaktadır. ESS sistemler genel deniz kullanımı için geliştirilmiş modüler bir pil güç kaynağıdır. ESS, yüksek ve alçak gerilim, AC ve DC güç sistemlerine uygulanabilir. Aynı zamanda dizel/gaz motorları ve yakıt hücreleri gibi çeşitli enerji kaynakları ile birleştirilip hibrit çalışma düzeni ile kurgulanabilmektedir. Deniz taşıtlarında kullanılan ESS sistemlerinin faydaları; düşük bakım maliyeti ve seyrek bakım gereklilikleri, yüksek verim, güvenilir çalışma, hava ve deniz kirliliğinin azaltılması, enerjinin yönetilebilmesi, tüm koşullarda izlenebilir ve akıllı sistemler ile bütünleşerek çalışabilmesidir.
 
Dünyanın İlk Pil Beslemeli Sıfır Emisyonlu Römorkörü Zeetug Türk Loydu Tarafından Klaslandı

Türk Loydu bu aşamada lityum iyon akü tahrikli tekneler için kendi kurallarını geliştirmeye başlamış ve dünyada ilk defa batarya (elektrik) tahrikle romörkör hizmeti vermek üzere üretilen Zee TUG projesinin klaslama faaliyetlerini yürütmüştür.

Klasik tahrik sistemleri yerlerini elektrik tahrikli, batarya tahrikli, yenilebilir enerji kaynaklarından tahrikli ve hidrojen yakıt pili tahrikli sistemlere bırakmaktadır.  Enerji kaynağı olarak zararlı emisyon gazları çıkarmayan  lityum bataryalar, yüksek şarj kapasiteli kapasitörler, yenilebilir kaynakları  ve hidrojen yakıt pilleri gibi kaynaklar uygulama projelerinde kullanılmaya başlamıştır. Türk Loydu Uyg. Değ. A.Ş.  (TL) denizcilik sektöründeki bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Sektörün klaslama ve ürün sertifikasyon ihtiyaçlarının karşılanması için bu sistemlere yönelik kural setlerini hazırlamaktadır. Kurallar ilgili uluslar arası ve ulusal standartların ışığında, gemilerde can güvenliği ve mal ve çevre emniyetinin sağlanması ana hedefine göre oluşturulmaktadır. Hâlihazırda TL’nin bataryalı tahrik sistemleri ve yakıt pili tahrik sistemlerinin gemilerde kullanımına ilişkin kılavuzları yayınlanmıştır. Bu yayınlar sektördeki gelişmeler ve kullanım tecrübelerinden elde edilen girdilere göre revize edilmektedir.

TL, denizcilik sektörünün uygunluk değerlendirme kontrollerini bağımsız, tarafsız ve güvenilir kaynaklardan temin etmesinin en önemli ve milli garantisidir. Mavi Vatanın savunmasında görev alan ve Dost ülkelere ihracat sözleşmeleri imzalanmış ve üretimlerine geçilmiş olan diesel-elektrik tahrikli askeri gemilerin klaslama faaliyetlerini başarıyla yürüten TL’nin batarya tahrikli Electric Tug Boat klaslama faaliyetleri ile ortaya koyduğu kaliteli mühendislik danışmanlık hizmeti, ülkemizin sektördeki gelişmeleri yakından takip etmesi ve bu gelişmelere öncülük edebilmesi için ortaya koyduğu başarılardan yalnızca birer tanesidir.

Gelecek dönemlerde batarya sistemlerinin sertifikalandırılması, batarya teknolojisindeki değişim ve batarya güçlerindeki artışa paralel olarak batarya tahrikli küçük yolcu tekneleri ve büyük yolcu feribotlarının klaslanması faaliyetleri  TL’nin üzerine titizlikle eğildiği konular arasındadır.
 
Bizi Takip Edin: